Diploma Slovenije in Velike Britanije

Z enim študijem do dveh diplom

Diploma Slovenije in Velike Britanije
Z enim študijem do dveh diplom
Naročite katalog

Academia je edina Višja strokovna šola v Sloveniji z mednarodno priznano akreditacijo študijskih programov Velike Britanije, ki Vam z 2-letnim študijem omogoča pridobitev dvojne diplome:

 1. Diploma višješolskega strokovnega programa – Republika Slovenija
 2. Higher National Diploma – Velika Britanija
Kaj je Higher National Diploma?

Higher National Diploma (HND) je raven izobrazbe Velike Britanije primerljiva z ravenjo višješolskega strokovnega študija v R Sloveniji, to je 6/1, ovrednotena s 120 KT po ECTS. Programi so akreditirani in sprejeti na podlagi Nacionalnega kvalifikacijskega okvirja Velike Britanije. Diplomanti pridobijo naziv HND + ime programa .

Primer naziva: Janez Novak, HND in Business (Accounting in Finance)

Glavna prednost HND-ja je, da je pridobljena izobrazba prepoznavna in priznana v velikem številu držav sveta, ki imajo tesne vezi z Veliko Britanijo: Irska, Kanada, Avstralija, Malta in Nova Zelandija ter regijah: Latinska Amerika in JV Azija. Prav tako se lahko v večini primerov diplomanti vpišejo v 3. letnik dodiplomskega izobraževanja.

Vaše praktične projekte bodo pregledali predavatelji iz podjetij
100% vsebin pripravili strokovnjaki iz gospodarstva
100 dni prakse boste opravili v realnem delovnem okolju

Študijski programi

Potek6

Študijski programi za pridobitev dvojne diplome

Ekonomist – Komercialist | Ekonomist – Računovodja

Inženir gradbeništva | Inženir strojništva

Inženir medijske produkcije | Avdio, Spletna ali Video produkcija | Grafično oblikovanje | Fotografija

Informativni dnevi

predavatalji

Maribor | 9. september ob 16.30 | Academia, Glavni trg 17B v 4. nadstropju

Vpisi na še prosta mesta potekajo do zapolnitve prostih mest oziroma začetka študijskega leta. Individualno svetovanje na voljo vsak delavnik med 9. in 18. uro.

Na informativnem Vam bomo podrobno predstavili študijske programe dvojnih diplom, način študija in predavatelje. Potrdite svojo udeležbo s spodnjim obrazcem:

*Vsa polja so obvezna.

 

Šolnina in štipendije

264156_493820203964225_269267105_n (2)

Šolnina Dvojna diploma

Doplačilo za posamezni letnik študija za pridobitev Higher National Diplome Velike Britanije je le 290 EUR.

Štipendije

Štipendijski sklad Academie: študirata 2 za znesek 1

Štipendijski sklad Academia v študijskem letu 2017/2018 razpisuje štipendije v skupni vrednosti 290.000 EUR.

Pogoj:

 • na študij Višje strokovne šole Academia  se vpišite skupaj s prijateljem, sodelavcem ali sorodnikom in obema priznamo štipendijo v višini 50 % šolnine v prvem letu študija.

Za pridobitev štipendije ni potreben vpis v enak študijski program. Ugodnost ne velja pri vpisu v VSŠ Plus Program.

Zoisova štipendija za nadarjene

Zoisova štipendija za nadarjene

Višina: 120 – 200 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • Izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in drugo v zadnjih dveh letih) in
 • povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med 5% študentov v svoji generaciji
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.
Državna štipendija za socialno šibkejše

Državna štipendija za socialno šibkejše

Višina: 70 – 340 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje
Štipendija Mestne občine Maribor

Štipendija Mestne občine Maribor

Višina: 190 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.
Kadrovske štipendije podjetij

Kadrovske štipendije podjetij

Več na tej povezavi.

Pogoj:

 • ima status študenta,
 • ima državljanstvo Republike Slovenije oziroma ima status Slovenca v zamejstvu ali Slovenca po svetu, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja,
 • ne prejema katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip razen kadrovske štipendije pri tem štipenditorju,
 • ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam,
 • ni v delovnem razmerju,
 • ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • mu za isto izobraževalno raven za isti ali višji letnik ali kateri koli letnik višje izobraževalne ravni še ni bila odobrena katera od štipendij po ZŠtip ali štipendija sklada po katerem izmed drugih razpisov in
 • izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih štipenditorja.
E-Academia