Academia članica prve učne mobilnosti Erasmus+ projekta INGENIOUS na Univerzi Ioannina v Grčiji

Predstavnica Academie mag. Vide Perko se je v sklopu ekipe ŠTP (Štajerski Tehnološki Part) med 7. in 9. novembrom udeležila izobraževanja v okviru projekta INGENIOUS na Univerzi Ioannina v Grčiji, kjer je predstavila možnost uporabe digitalnega okolja v praktičnem izobraževanju ter dobro prakso na področju digitalne podpore izobraževanju (portal eAcademia).


 

Industrija 4.0 spreminja svet, kot ga poznamo, zato je potrebno povečati digitalno pismenost na vseh področjih. Razkorak je postal s COVID-19, in izobraževanjem na daljavo, še bolj očiten. Mnogi, drugače odlični učitelji, so se spopadali s tehnološkimi težavami, ki njihovim slušateljem niso predstavljale težav. Proces izobraževanje se hitro spreminja, zato se je potrebno prilagajati na novo realnost. Projekt INGENIOUS (Strengthening digital pedagogy skills and competencies of educators) sloni k razvoju programa usposabljanja, ki bo doprinesel krepitvi digitalnih kompetenc ponudnikom izobraževanj.

Ta projekt se izvaja nadnacionalno, saj:

  • Združuje znanje, informacije in najboljšo mednarodno prakso na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
  • Omogoča boljši dostop do najboljših mednarodnih izobraževalnih praks, ki jih je mogoče uporabiti in primerjati, ter izmenjavo znanja.
  • Širjenje in uporaba rezultatov bosta imela koristi od široke razširjenosti partnerstva.
    Glavni cilj tega projekta je ponuditi izobraževalno orodje za takojšnjo uporabo, ki bo dokončno zapolnilo vrzel pri pridobivanju digitalnih veščin med evropskimi izobraževalci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X