Usposabljanje za Inovativno Poučevanje: Napredek spletnega poučevanja s projektom D-ChallengHE

Academia sodeluje v Erasmus+ projektu D-ChallengHE, ki si prizadeva za povezovanje visokošolskih sistemov in njihovo digitalno transformacijo. Spodbuja inovacije v praksah učenja in poučevanja s ciljem ustvariti bolj povezano in inovativno okolje za visokošolsko izobraževanje.


V septembru 2023 je grški projektni partner Helenic Open University v Patrasu gostil mednarodno srečanje vodij projektov in članov osebja iz vseh partnerskih institucij – Italije, Litve, Grčije, Romunije in Slovenije. Tridnevni dogodek je bil namenjen usposabljanju trenerjev, ki bodo v posamezni državi izvajali Usposabljanje za inovativno poučevanje.

 

Usposabljanje za inovativno poučevanje

Usposabljanje za inovativno poučevanje je ključen del projekta D-ChallengHE. Njegov cilj je predavatelje visokošolskih programov opolnomočiti za izboljšanje spletnih učnih praks z uporabo sodobnih pedagoških pristopov in digitalnih tehnologij. Za dosego tega cilja je Academia vzpostavila spletno platformo, preko katere bodo usposabljanja potekala in skupaj s partnerji pripravila vsebine za tri spletna usposabljanja, ki bodo objavljena in dostopna na omenjeni platformi, in sicer:

  1. Mehke in komunikacijske veščine za digitalno poučevanje
  2. Metodologije spletnega poučevanja
  3. Uporaba umetne inteligence v izobraževanju

V prvi polovici prihodnjega leta bodo vsa usposabljanja pilotno preizkušena. V vsaki od partnerskih držav bodo v izvedbo vključeni trije trenerji, ki bodo skrbeli za izvedbo ter podporo 36 udeležencem. Da bi zagotovili uspeh tega izobraževanje, je Academia pripravila tri uporabniške vodnike, in sicer: Za  trenerje, koordinatorje in udeležence. 

 

Ustvarjanje evropskega digitalnega raziskovalnega stičišča in iger za izboljšano učenje

Srečanje v Patrasu se je zraven omenjenega usposabljanja dotaknilo še drugih pomembnih nalog projekta D-ChallengHE, in sicer ustvarjanja evropskega digitalnega raziskovalnega stičišča ter implementacije t. i. resnih iger (Serious Games) v proces visokošolskega izobraževanja. 

V sklopu vzpostavljanja evropskega digitalnega raziskovalnega stičišča se ustanavlja D-ChallengHE HUB in D-ChallengHE Observatory. Prvi spodbuja sodelovanje in deljenje dobrih praks med različnimi visokošolskimi institucijami. Temelji na načelih odprtosti, raznolikosti, sodelovanja in inovacij, kjer raziskovalce, praktike in institucije vabijo k sodelovanju. Drugi, ki bo deloval znotraj omrežja skillman.eu, pa se osredotoča na digitalizacijo visokošolskega izobraževanja v Evropi. Spodbuja raziskave, mreženje in izmenjavo znanja ter obravnava izzive in priložnosti digitalnih tehnologij v izobraževanju. 

 

 

Projekt D-ChallenHE se osredotoča tudi na uporabo inovativnih metodologij za spletno učenje. Partnerji, pod vodstvom Entropy KN, bodo tako pilotno implementirali uporabo t.i. resnih iger (Serius Games) v izobraževalni proces. Te bodo pomagale študentom in mladim raziskovalcem pridobiti mehke veščine. Vsak partner projekta bo oblikoval svojo resno igro, pri čemer bo v postopek oblikovanja igre vključil 20 študentov.

Več informacij o projektu

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X