V Aveiru usposabljanje pedagoškega osebja Academia za vključevanje mednarodnih študentov v procesu izobraževanja

Od 5. – 9. februarja 2024 so se predstavnice VSŠ Academie – Nuša Slukan, Aleksandra Saška Gruden in Natalija Žunko udeležile strokovnega usposabljanja v okviru ERASMUS+ projekta Keys!, ki je potekalo v Aveiru, na Portugalskem.


 

Usposabljanja se je udeležilo 35 predstavnikov strokovno- poklicnega izobraževanja iz 9 evropskih držav (Finske, Norveške, Nizozemske, Španije, Grčije, Cipra, Nemčije, Portugalske, Slovenije).  Odprtost organizatorjev in mednarodna udeležba je ponujala veliko priložnosti za spoznavanje z drugačnim načinom dela, razmišljanja in življenja. 

Udeleženci so dobili vpogled v spletni pripomoček, ki pomaga izobraževalcem razvijati ključne kompetence mladih (migrantov, tujcev) za uspešno vključevanje v izobraževanje in socialno okolje. 

Navdihujoč pogled na izobraževanje, ki lahko spremeni življenja, še posebej ranljivih skupin mladih, je nudilo predavanje psihologa iz Escola Professional de Aveiro, strokovne šole gostiteljice usposabljanja.

 

 

»Učna kavarna« je bila priložnost, da so se izobraževalci bolj poglobili v učne portfelje in njihovo uporabnost za učeče se, izobraževalne ustanove ter delodajalce. Študijski obisk v Qualifica Centre je prinesel neprecenljive uvide v prakso za ugotavljanje in priznavanje kompetenc migrantov in tujcev.

 

 

Izkušnja usposabljanja je udeležence opolnomočila z orodji za lažje obvladovanje izzivov in razumevanje potreb migrantov oz. mednarodnih študentov ter dela z njimi. Pedagoško osebje Academie je dobilo dragocene osebne stike, informacije ter pripomočke s katerimi bodo znali uporabljati nova učna gradiva in praktične vaje. Ključno je, da se mednarodni študentje lahko čim hitreje vključijo v proces izobraževanja, dela in socializacije.

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X