Ali je na katerem izmed študijskem programov omejitev vpisa?

Omejitev vpisa je odvisna od interesa kandidatov za študij v posameznem letu. V preteklosti so že bile omejitve vpisa zato priporočamo čim hitrejšo rezervacijo vpisnega mesta s prijavo in vpisom.

Kaj pomeni dvojna diploma Velike Britanije in Slovenije?

Ob vpisu na Višjo strokovno šolo Academia Maribor vzporedno opravljate dva programa (slovenski in britanski program) za pridobitev dveh listin ob uspešnem zaključku študija.

So programi akreditirani in javno veljavni?

Vsi programi, ki jih izvajamo na Višji strokovni šoli Academia Maribor so akreditirani in javno-veljavni.

Ali se mi lahko praktično izobraževanje prizna na podlagi delovnih izkušenj?

Da. V kolikor ste na dan vpisa v šolo imeli več kot 2 leti delovnih izkušenj s področja vsebin študijskega programa, lahko prakso v podjetju priznavate. Študijska komisija na podlagi podane vloge prakso prizna v celoti, delno ali pa je ne prizna. V vsakem primeru študent opravi še karierni del praktičnega izobraževanja ter pripadajoče projektne naloge.

Lahko opravljam prakso v tujini?

Da. Prakso lahko opravljate tudi v tujini, za kar Vas dodatno s štipendijami spodbujamo tudi v okviru programa Erasmus+.

Kdaj in koliko je razpisanih izpitnih rokov?

V posameznem študijskem letu so razpisani vsaj 3 redni izpitni roki za vsak predmet. Prvi rok je razpisan praviloma 14 dni po zaključku predavanj in vaj predmeta, drugi rok 14 dni po prvem roku ter tretji rok v drugi polovici avgusta ali prvi polovici septembra. Na prošnjo študentov, šola razpiše še dodatne izredne roke skladno z dogovorom.

X