V zadnjem obdobju se veliko letalskih družb spopada s problemom likvidnosti, zato je obstoj nekaterih le še vprašanje časa. Zaradi vse večje konkurence na trgu je ključnega pomena, da so potniki zadovoljni s prevoznikom in s storitvami, ki jih opravlja.

Neznani japonski poslovnež je dejal, da cilj ni samo zadovoljiti kupca, temveč ga razveseliti. Tega se slovenski nacionalni letalski prevoznik tudi zaveda. Eden osnovnih ciljev družbe Adria Airways je utrjevanje položaja na trgu kot regionalnega evropskega prevoznika z individualnim pristopom, s prilagodljivostjo in s posebnim, pozornim pristopom vseh zaposlenih do potnikov. S potniki dejavno komunicirajo in si prizadevajo zadovoljiti njihove potrebe in želje ter tako utrditi in še povečati njihovo zvestobo ter lojalnost.

letalo propeler

Z novim predsednikom uprave se je začela nova era poslovanja Adrie Airways. Ogromen pomen dajejo prestrukturiranju flote, kar pomeni, da bo ustrezno letalo letelo na ustrezni liniji. Trenutno so v lasti podjetja letala z oseminštiridesetimi, s petdesetimi in stodvajsetimi sedeži. Za komercialne namene v najem oddajajo več svojih letal skupaj s posadko (prej v Libiji, zdaj v Maroku). Na ta način bo možno premagati del težav Adrie Airways, saj bo večji prihranek. Pozitivna točka v podjetju je ta, da imajo jasno določeno poslanstvo, vizijo in strategijo družbe in da je vsak posameznik v podjetju s tem seznanjen. Predvsem skrbijo za dobro komunikacijo, za dober pretok informacij med zaposlenimi. S tem načinom se hkrati vzpodbuja in stimulira prodaja, zato je pomembno, da se zaposleni poistovetijo s strategijo, da sta jim znana poslanstvo in vizija podjetja.

S pridobljenimi podatki iz anketnega vprašalnika smo prišli do zaključka, da so potniki s storitvami prevoznika Adrie Airways in zaposlenimi zadovoljni. Kar bistveno ločuje Adrio Airways od nizkocenovnih prevoznikov so ravno zaposleni. Ne glede na dejstvo, da Adria Airways nima več niti ene poslovalnice v Sloveniji, še zmeraj obstaja možnost, da potniki pridejo v stik z zaposlenimi (poslovalnica na ljubljanskem letališču, klicni center). V podjetju se (ponovno) zavedajo, kakšno vrednost predstavljajo zaposleni, zato so tudi v letu 2012 organizirali delavnico za vse zaposlene, ki prihajajo v stik s potniki (na letališču, v letalu, v klicnem centru, ob reklamacijah). Namen delavnice je bil zadovoljiti potrošnike in uporabnike njihovih storitev, prijazno in učinkovito na vseh področjih, ter kako reagirati v stresnih situacijah.

letalo motor

Z veseljem lahko ob zaključku diplomskega dela rečemo, da so se v podjetju odločili stopiti korak proti potniku. S tem namenom so na vseh letih delili anketni vprašalnik, ki je izredno podoben vprašalniku iz tega diplomskega dela. Zdi se, da se Adria Airways na neki način ponovno prebuja. »Mi smo ljudje,« je eden izmed novih sloganov podjetja, ki nam sporoča, da se trudi za zadovoljstvo potnikov, hkrati pa tudi za zadovoljstvo zaposlenih, ki so po prestrukturiranju še ostali v podjetju Adria Airways, d. d.

 

Download full insight