Brezplačen študij za zaposlene v študijskem letu 2018/2019

31

Višja strokovna šola Academia Maribor je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem uspešna pri prijavi na javni razpis “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport R Slovenije.

Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Projekt MUNERA 3 tako zaposlenim omogoča BREZPLAČEN ŠTUDIJ v višješolskih strokovnih programih Višje strokovne šole Academia Maribor že v študijskem letu 2018/2019.

Študijski programi v katerih so na voljo še prosta mesta za vključitev v projekt:

Pogoji za vključitev

  • izpolnjeni vpisni pogoji za vpis v izbrani višješolski študijski program (zaključeno 4-letno srednješolsko izobraževanje oz. primerljivo)
  • status zaposlene osebe ali status samozaposlene osebe ali status kmeta
    • potrebno predložiti ustrezno dokazilo: potrdilo delodajalca ali Zavoda RS za zaposlovanje ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ipd.

Prosta mesta in prijava

Prijave za brezplačno vključitev zbiramo na sedežu šole vsak delavnik med 9. in 18. uro do zapolnitve prostih mest. Upoštevan bo vrstni red. 

S seboj potrebujete:

  • osebni dokument
  • maturitetna spričevala (oziroma drugo dokazilo o zaključeni srednji šoli)
  • potrdilo o zaposlitvi s strani delodajalca ali Zavoda RS za zaposlovanje ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ipd.

Dodatni informativni dnevi in individualno svetovanje

  • ponedeljek, 17. september ob 17. uri
  • sreda, 19. september ob 17. uri

Za Vas smo na voljo vsak delavnik med 9. in 18. uro po telefonu na 02 228 35 35 ter osebno na šoli – Academia, Glavni trg 17B, 2000 Maribor