FINANČNI VIDIK STARŠEVSTVA Z VIDIKA PREJEMKOV STARŠEV PRI RAZLIČNIH STATUSIH

225

Temo diplomskega dela sem izbrala na podlagi lastnih izkušenj. S pridobljenimi informacijami sem poskušala prikazati razliko med denarnimi prejemki glede na delovni status matere. Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu sem navedla najpomembnejše zakone, ki so ključni pri uveljavljanju pravic do denarnih prejemkov glede na delovni status. V empiričnem delu sem analizirala pridobljene finančne podatke in skozi rezultate potrdila ali ovrgla določene predpostavke.

Download full insight