Diplomsko delo je osredotočeno na fitnes storitve in zadovoljstvo uporabnikov. Uvodni del je namenjen predstavitvi dejavnosti fitnesa in zadovoljstva uporabnikov te storitve.
Fitnes razumemo kot idejo o bolj zdravem načinu življenja in kot storitev, ki ljudem omogoča bolj zdravo, kvalitetno in polno življenje. Živimo namreč v času in okolju, ki cenita materialne dobrine. Živimo krčevito, površno in čas nas prehiteva. Vedno se nam mudi in ne najdemo več časa zase. Zato je potrebno, da skrbimo za tisto, kar bi hoteli najbolj ohraniti – »lastno življenje«.
V primeru nove storitve, kot je fitnes bil pred leti, je bila ponudba skromna, najbolj inovativni potrošniki so hitro spoznali vrednost te storitve in ponudnikom ni bilo težko pritegniti dovolj strank. Danes, ko se povečuje število fitnes centrov, je potrebno znati obdržati redne uporabnike teh storitev in pritegniti nove uporabnike. Uporabniki te vrste storitve se vračajo v fitnes centre le, če so zadovoljni, to pomeni, da je zelo pomemben odnos osebja, primerne cene in sama organizacija storitve. Vse storitve imajo v končni fazi isti cilj, da pripravijo zadovoljnega uporabnika k ponovnemu in čim pogostejšemu obisku oziroma, da z njim ustvarijo dolgoročen odnos.