Namen diplomskega dela je predstaviti opravljeno delo pri izdelavi kratkega video izdelka z naslovom Gospodar ptic. V prvem delu diplomske naloge gre za splošno predstavljanje izdelanega video projekta, sledi podrobnejša predstavitev dela pri ustvarjanju, diplomsko delo pa se zaključi z idejami, kako bi se dalo izdelan video prispevek izboljšati.
Pri izdelavi diplomskega dela sem si pomagal z lastnimi izkušnjami, ki sem jih pridobil pri študiju medijske produkcije in pri opravljanju dela kot snemalec, montažer in režiji raznih video izdelkih. Vso to znanje mi je koristilo tudi pri ustvarjanja video filma, za katerega sem napisal in oblikoval scenarij, posnel in zmontiral celoten video prispevek ter pisal dnevnik.

 

Download full insight