Streha je kot eden izmed najpomembnejših elementov zgradbe skozi človeško
zgodovino doživljala nenehen razvoj. Z razvojem materialov za tesnjenje se je
spreminjala tudi oblika strehe (npr. oblika).

Kritina, ki ob kvalitetni izvedbi zagotavlja ustrezno tesnost ravnih streh, je lahko izdelana iz različnih materialov (bitumen, kovina, guma, PVC …). Ti materiali določajo kvaliteto, trajnost, ceno in način izvedbe kritine.

Med sodobne kritine spadajo tudi kritine, izdelane na osnovi PVC-ja. Omenjene kritine
so cenovno zelo ugodne, kvalitetne in se enostavno vgrajujejo. Fizikalne in kemične
lastnosti PVC-ja zagotavljajo kvalitetno, dolgoletno zaščito objektov pred padavinami.

Primerjava PVC kritine s kritinami iz drugih materialov pokaže, da so PVC kritine zelo
primerne za izdelavo hidroizolacij ravnih streh, saj izpolnjujejo vse zahteve sodobne
gradbene prakse. Zelo pomembna lastnost PVC folij je možnost reciklaže. V smislu
EKO bilance je možno popolno recikliranje trakov brez obremenitev okolja.