V teoretičnem del diplomskega dela sem predstavil tehnologijo potrebno za delovanje internetnega radia in načine prenosa zvoka preko interneta z različnimi vrstami kompresije zvokovnih podatkov.

Opisane so najbolj razširjene aplikacije za postavitev in upravljanje z internetnim radiem, različni načini kompresije zvoka ter prednosti in slabosti takšnega radia v primerjavi z klasičnim radiem . V praktičnem delu sem opisal svoje lastne izkušnje z internetnim radiem in uvajanje te tehnologije na Mariborskem radiu študent, ko smo začeli izvajati prenose radijskega program v živo s terena.

V zaključnem poglavju sem  po korakih opisal postopek postavitve internetnega radia in razložil glavne lastnosti uporabljene aplikacije.