Kljub temu, da je animirani film pri nas dokaj slabo raziskan, je v svetu vedno bolj priljubljen. Od nekoč ročne izdelave in barvanja risb, ki so se združile v animacijo, je vodstvo prevzel računalnik in posledično animiran film moderniziral ter mu podaril podobne ali enake efekte kot standardnemu filmu. Namen moje naloge je pobližje spoznati animacijo, zato se v teoretičnem delu diplomske naloge posvečam splošni animaciji in animiranem filmu. Predstavim zgodovino animiranega filma, kjer ne pozabim izpostaviti pomembnih animatorjev in nekaj njihovih del in preverim zgodovino tega žanra tudi na Slovenskem. Izpostavil sem vrste in tehnike animiranega filma, ki so se razvile skozi čas. Porast produkcije animiranih filmov je čutiti zaradi razvoja novih tehnologij in vedno več festivalov, ki so posvečeni posebej animiranemu filmu.
V drugem delu diplomskega dela opisujem izdelavo stop motion animacijskega filma, za katerega je potrebna priprava, od same ideje do priprave pripomočkov, s katerimi se projekt izvede. Sledi opis poteka fotografiranja, kateri kadri so bili izbrani glede na snemalno knjigo in katero serijo fotografij, ki so tako nastale, je nato potrebno še zmontirati in izdelati film. Opisujem, kako je potekala montaža, vstavljanje učinkov in zaključek filma. Stop motion animirani film lahko posnamemo brez posebnega vložka, vendar moramo vedeti, da je za izdelavo množicam zanimivega filma potrebno veliko posebnih efektov, ekipa odličnih animatorjev in posledično večja količina denarja. Ker pa so produkcijske hiše pri nas še vedno prepričane, da je animacija namenjena pretežno otrokom, se za večje vložke ne odločajo in si večino animiranih stop motion filmov še vedno lahko ogledamo le v tuji produkciji.

Download full insight