Ravnanje z denarjem je ena od mnogih zanimivih možnosti, ki nam jih ponuja življenje. Dobro poznavanje večnih zakonov o denarju in pravilna zavest o denarju so predpostavke za življenje v finančni neodvisnosti. Vsaka naložba denarja ima svoje prednosti in slabosti. V redkih primerih je mogoče denarno naložbo razdeliti na dobro in slabo. Zaradi svoje nevednosti mora vlagatelj zaupati ponudbam bank, finančnim svetovalcem, zavarovalnicam.
V diplomski nalogi predstavimo različne vrste naložb v sklade, delnice, zlato, žlahtne kovine in varčevanje na banki. Naložbe primerjamo med seboj, tako, da naredimo izračun za vsako vrsto. Varčevanje je za dobo pet let od 2006 do 2011 za 5.000,00 EUR.
Sklade upravljajo posebne finančne institucije t. i. družbe za upravljanje, ki so se razvile s ciljem doseganja učinkovitega in uspešnega upravljanja vloženih denarnih sredstev vlagateljev in plemenitenje njihovih sredstev. V nalogi izdelamo in predstavimo izračun za sklad Infond Bric in Infond Europa.
Delnica je vrednostni papir, ki kotira na borzi. Na borzi se določa cena glede na ponudbo in povpraševanje. Predstavimo tudi donosnost delnic. Izračun naredimo za delnico družbe Petrol.
Zlato spada med kovine in je staro skoraj toliko kot zemlja. Predstavimo nekaj razlogov za nakup zlata. Pri izračunu smo vzeli podatke na spletni strani banke Slovenije.
Platina in paladij spadata med žlahtne kovine in njuna vrednost zelo narašča. Podatke za izračun vrednosti teh dveh kovin smo poiskali na spletni strani banke Slovenije.
Varčevanje na banki je eno izmed najbolj varnih varčevanj. Izračun naredimo za rentno varčevanje in depozit za pet let. Podatke o obrestnih merah za petletno obdobje smo vzeli od banke NKBM.

Download full insight