Kako z uporabo barvne temperature vplivamo na gledalca

13

Majhen – vidni delček spektra elektromagnetnega valovanja z našim očesom zaznavamo kot svetlobo. Intenzivnost in svetlost, kakovost, smer in najpomembnejšo lastnost v našem diplomskem delu, barvno temperaturo, prištevamo med najpomembnejše optične lastnosti. Belo svetlobo dobimo, ko so posamezna valovanja pravilno razporejena v spektru elektromagnetnega valovanja. To je vsota vseh barv. Do pravilnega oziroma kontinuiranega spektra pa lahko pridemo tako, da segrevamo izvor svetlobe. Ta izvor predstavljajo svetlobna telesa, ki jim lahko določimo barvno temperaturo. Stopnjo barvne temperature načeloma izražamo v kelvinih. Kadar enaka sprememba temperature barve v kelvinih ne pomeni tudi enakih sprememb v barvi, uporabimo recipročno enoto mired. Bela svetloba, ki predstavlja vsoto vseh spektralnih barv vidne svetlobe, se pri prehodu skozi prizmo razprši na posamezne delčke, kjer lahko jasno opazimo glavne barve: rdečo, oranžno, rumeno, zeleno, modro, indigo in vijolično.

V fotografiji in videu je ključnega pomena, da so zajete barve takšne, kot jih vidimo v resnici. Te rezultate dosežemo s pravilno nastavitvijo beline. Videoposnetek, kjer se kadri z eno barvno temperaturo prepletajo z drugo, je precej neprijeten za ogled. Pri uporabi kamer moramo zato pravilno umeriti in nastaviti belino, saj s tem zajamemo pravilno originalno sliko ter se s tem izognemo zahtevnejši barvni korekciji v postprodukciji. Za izravnavo barvne temperature različnih virov svetlobe uporabljamo različne barvne folije, gele in filtre. Uporabljajo se tudi v kreativne namene. Ob barvni korekciji poznamo tudi barvni grading, s katerim določamo izgled videa. Odvisen je od tega, kaj želimo z njim doseči. S pravilno izbranim gradingom lahko dodatno vplivamo na gledalčeva čustva in dojemanje ter poudarimo sporočilo videa. V diplomskem delu smo analizirali nekaj filmov, ki nazorno uporabljajo barvno temperaturo in barvni grading kot dodatni element za sporočilo zgodbe.

V sklopu diplomskega dela smo posneli tudi kratki film z naslovom Lottery Fever, ki smo ga tudi analizirali. Na kratko smo povzeli scenarij in razložili kreativne odločitve. Opisali smo tudi, kako smo se lotili osvetljevanja in kakšno opremo smo uporabljali pri snemanju.

Domen Skrlec diplomsko delo