Komunikacija kot način reševanja konfliktov v gradbenem podjetju

232

Odločitev za temo diplomske naloge je pogojena z lastnimi izkušnjami, opažanji in s sklepom, da nas večina gradbincev ne zna dobro komunicirati. Gradbeništvo je grob, težak in naporen poklic. Dejstvo je, da smo tudi ljudje, ki se zanj odločimo, takšni. »Mehkužci« ne preživijo neprestanega »boja« na gradbišču, prehitro bi jih pomendrali preglasni, zelo odločni ljudje. Pogosto se na gradbiščih zaradi narave dela uporablja enosmerna komunikacija, komunikacija brez čustev, razumevanja, odobravanja … Ker smo »robustneži«, si premalokrat dovolimo nežnosti, pozornosti, miline.
Zaradi pogoste enosmerne komunikacije prihaja do nesoglasij, zamer, slabega vzdušja in počutja zaposlenih v delovnem okolju, nazadnje se prične krhati zdrav in spoštljiv odnos do nadrejenih. Rezultat vsega prej naštetega so neizpolnjeni poslovni in finančni cilji podjetja. Če k temu dodamo še recesijo, dobimo v najslabšem primeru stečaj podjetja. Konflikt ni prepir, ki bi bil nezdrav za delovno okolje. Nasprotno! Zelo pomembno je, da pravi čas spoznamo, da je prišlo do konflikta, da ga razumemo in, kar je najpomembnejše, da se ga znamo na pravi način lotiti in ga rešiti. Za reševanje konflikta je potrebna samo dobra komunikacija. Strokovnjaki trdijo, da konflikti povezujejo ljudi.

Vsako podjetje, naj bo majhno, srednje veliko ali veliko, sestavljajo ljudje. Ljudje, ki moramo za potek dela in posledično za dosego cilja med seboj komunicirati. Žal je potrebno komunicirati tudi takrat, ko si tega ne želimo, ko smo slabe volje, ko nismo razpoloženi, ko smo žalostni … Ko znamo komunicirati tudi v takšnih situacijah, posledično vplivamo na odnose v podjetju in na njegovo uspešnost. Poslušajmo, opazujmo, razmislimo in se pogovarjajmo, s tem lahko dosežemo skupaj zastavljene cilje.

Čas in okolje nas vodita po toku hitrega, površnega, brezosebnega in brezobzirnega življenja. Povsod in vedno se nam nekam mudi. Sploh se ne zavedamo, kaj je dobro za nas. Radi bi imeli to in ono, radi bi imeli vse. Ne! Samo malo, malo se ustavimo in pomislimo, kaj dejansko potrebujemo, kaj je dejansko dobro za nas. Komunikacija je tista, s katero se izražamo, preko katere posredujemo svoje misli in ideje terje tista, s katero lahko skupino ljudi pripeljemo do skupnih ciljev. Na poti so nam nasprotovanja, različna mnenja, različni karakterji, torej na poti naletimo na konflikte. Kako bomo rešili konflikt? Konflikt se lahko reši samo s komunikacijo.

shutterstock_283037720M

V sklopu diplomske naloge smo spoznali, da si med komuniciranjem sporočevalec in prejemnik izmenjata sporočilo po komunikacijskem kanalu s pomočjo sistema znamenj, ki jih oba razumeta. Spoznali smo različne vrste komunikacije, podrobneje pa smo se ustavili ob, za nas najpomembnejši vrsti komunikacije, poslovni komunikaciji. Nov način komunikacije pa lahko pomaga vsem, starim poslovnežem in mladim nadebudnežem. Spoznali smo tudi, da nas različnost med ljudmi vedno in povsod pripelje do malih in velikih konfliktov. S pomočjo rezultatov ankete lahko vidimo, da ljudje še vedno verjamejo, da so konflikti škodljivi. Konflikt je lahko in tudi je škodljiv samo takrat, ko ga zanemarimo, »pometemo pod preprogo« ali spregledamo. Spoznala sem tudi, da dober vodja teh napak ne bo počel, ampak bo skupaj s svojo ekipo konflikte reševal na različne načine, pri čemer bo upošteval različne vrste konfliktov. Anketa in njeni rezultati so nam pokazali tudi, da ljudje potrebujejo pogovor, da se radi pogovarjajo in da se je potrebno pogovarjati. Toda s pogovorom preko elektronskih medijev, telefona ali s kratkimi brezosebnimi po govori bomo samo životarili in se držali za silo z glavo nad gladino.

Komunikacija naj poteka iz oči v oči. Prisotni naj bosta obrazna in telesna govorica. Komunikacija naj ne bo monolog, naj bo to izmenjava ali prenos sporočil. Samo takšna komunikacija bo motivirala ljudi, jih osrečevala, jim dala vedeti, da so nekaj posebnega in izrednega ter nas pripeljala do skupnega cilja – uspešnega podjetja zadovoljnih, marljivih, samo iniciativnih in zdravih ljudi. Je v podjetju še kaj pomembnejšega kot dobra komunikacija? Nihče nas ne bo učil komuniciranja. Komunicirati znamo tako, kot smo se sami naučili od staršev, sošolcev, na ulici itd. Če sprejmemo dejstvo, da je dobra komunikacija ključ do zadovoljnih ljudi in da so ti ključ do cilja, doseganje ciljev pa je naš uspeh, potem se lahko potrudimo in se medsebojne komunikacije tudi naučimo. Pravila so torej zelo enostavna in kot taka tudi zajeta v mojem diplomskem delu. Njihovo izvajanje je nekoliko težje in zahteva veliko vaje in discipline, predvsem pa željo.

Če smo zaposleni naučeni dobre komunikacije, pomeni, da smo zadovoljni, srečni, neagresivni, zdravi, marljivi, delovni, samoiniciativni itd. delavci; ekipa takšnih delavcev pa bo vsak projekt pripeljala do poslovno in finančno uspešnega cilja. Poslovno in finančno končani projekti pomenijo dobre reference podjetju, dobre reference pa pomenijo, da je podjetje stabilno, kvalitetno, zdravo in, kar je najpomembnejše, uspešno (kljub recesiji) na prenatrpanem gradbenem trgu dela.

Download full insight