Kontrola zvarnih spojev Mag varjenja

515

V diplomski nalogi obravnavam področje priprave, izvedbe in kontrole zvarnih spojev MAG varjenja.
V prvem delu je predstavljen postopek priprave tehnične dokumentacije, ki nastane na podlagi zahtev naročnika ali pa jo proizvajalec izdela sam. V nadaljevanju je opisan postopek MAG varjenja; prav tako so predstavljene neporušitvene metode preverjanja zvarnih spojev, s katerimi preverjamo kakovost zvarnih spojev; opisane so tudi napake, ki se pogosto pojavijo v samih zvarnih spojih.
V zaključku je predstavljena povezava med teoretičnim delom, ki je predstavljen na začetku in se nadaljuje v praktični del s praktičnim primerom v prilogi.

 

Download full insight