S širitvijo in množičnim dostopom do interneta je bilo trženje in trženjsko komuniciranje postavljeno pred izziv in hkrati nove možnosti, kako doseči potrošnika. Eno izmed teh možnosti predstavljajo mobilne aplikacije, ki zaradi dejstva, da vedno več ljudi poseduje t.i. pametne telefone, postajajo vedno pogosteje uporabljeno orodje trženjskega komuniciranja.

Vendar pa same mobilne aplikacije še ne zagotavljajo uspeha. Enako kot sama izdelava mobilne aplikacije je pomembno tudi njeno trženje. Lahko bi rekli, da mobilne aplikacije delujejo kot komunikacijsko orodje in hkrati kot predmet trženjskega komuniciranja, če želimo, da so uspešne.
V diplomski nalogi smo predstavili samo izdelavo in razvoj mobilne aplikacije, kot tudi njeno trženje, da bi dosegli cilje kampanje – na inovativen način osvestiti čim širši krog ljudi in hkrati utrditi prepoznavnost blagovne znamke.

fon
Želel sem prikazati, da se je v trženjskem komuniciranju potrebno zelo hitro prilagajati sodobnim trendom. Potrošniki so vedno zahtevnejši in ob poplavi različnega oglaševanja postajajo imuni na vse dražljaje. Hkrati so potrošniki vedno bolj mobilni in uporabljajo vedno več tehnoloških novosti.

Obenem tehnologija tržnikom omogoča uvajanje vedno novih storitev, jim ponuja nove načine komunikacije s potrošnikom in potencialno poveča prodajo. A tega se je potrebno lotiti strateško. Zelo je pomembno, da si pri načrtovanju marketinških kampanj inovativen, kreativen in usmerjen v rezultate. Tehnološki napredek in razširjenost mobilnih naprav in ne nazadnje cenovna dostopnost so razlogi, da se mobilne aplikacije vedno več uporabljajo v namene trženjskega komuniciranja…

Vendar pa je trg mobilnih aplikacij izredno konkurenčen, zato je potrebno, da se mobilna aplikacija predstavi na primeren način. Prava vrednost aplikacije se namreč odraža šele v številu prenosov in posledično številu aktivnih uporabnikov. Izdelava mobilne aplikacije in njeno lansiranje je ena stvar, doseči, da jo bodo uporabniki videli in uporabljali, pa druga. Marketing za mobilno aplikacijo je tako danes pomembnejši kot sama izdelave mobilne aplikacije.

Startup Stock Photos
Startup Stock Photos

Mobilne aplikacije so le eno izmed orodij, ki smo jih uporabili za marketinško kampanjo. Pomembno je, da se vsebine komunicirajo na vseh nivojih in z vsemi marketinškimi orodji. Pomembno je, da si prisoten, še bolj pa, da je vsebina, ki jo oglašuješ, kompetentna. Pri projektu Dan zaščite pred soncem smo sodelovali s partnerji dermatologi, ki so še dodatno povečali kredibilnost mobilne aplikacije. Za novinarje smo pripravljali novinarske konference s predstavitvijo aplikacije in tematik ter redna sporočila za javnost. Sama mobilna aplikacija je skupaj z vsemi aktivnostmi prinesla želene rezultate in končni rezultat kampanje je bil zadovoljen naročnik, mi pa smo si pridobili potrebne izkušnje.

V prihodnosti se bodo mobilne aplikacije pojavljale kot novi medij oglaševanja. S pomočjo interaktivne digitalne tehnologije imenovane „razširjena resničnost“ bodo digitalni oglasi vstopili v realni svet potrošnika. Trženjsko komuniciranje bo prepleteno z različnimi orodjii za doseganje komunikacije v socialnih omrežjih, kjer bo poudarek na dobri vsebini. Namreč, le dobra vsebina je tista, ki potrošnika spodbudi k razmišljanju, deljenju, interakciji in rodi sodelovanje ter zaupanje.

 

Download full insight