Mednarodno sodelovanje organizacije Karitas

102

Človekoljubne organizacije so pomemben del socialnih mrež, v katerih ljudje iščejo oporo. Danes imajo dobrodelne organizacije doma in po svetu velik pomen, saj skrbijo za tista področja, ki jih drugi pogosto spregledajo. Njihovo delo ni ustvarjanje dobička, temveč pomagati širšemu krogu ljudi. Pri svojem delovanju uporabljajo podarjena sredstva iz proračuna, EU, FIHA in od dobrosrčnih donatorjev, ki pa jih je v današnjem času težko pridobiti, saj je revščine čedalje več. Organizacija se mora angažirati, saj mora pravilno nagovoriti ljudi, hkrati pa se mora prilagajati trgu in iti v korak s časom, da lahko preživi. Najti mora več različnih virov in biti aktivna pri iskanju novih rešitev. Pri donatorjih se srečujejo tudi s problemom nezaupanja v svoje delo. Če se pojavi v javnosti kakšen »škandal« v povezavi z delom dobrodelnih organizacij, lahko na podlagi tega izgubijo del doniranih sredstev, saj si javnost ustvari enotno (negativno) mnenje o vseh ostalih organizacijah. Današnji problem humanitarnih organizacij pa je tudi velik razkorak v dohodkih državljanov. Srednji razred izginja, zato pa imamo tiste, ki so bogati, in tiste, ki so revni. S tem izginja velik del doniranih sredstev, revnih pa je čedalje več. Vsi bolj skrbijo za lastno zadovoljstvo kot pa za pomoč drugemu.

Humanitarne organizacije imajo tako zaradi zbiranja sredstev nizko stopnjo neodvisnosti. Če sredstev ne pridobijo od drugod, ne morejo več delovati. Da bi lahko delovale, morajo doseči neodvisen in samostojen položaj v družbi, ki pa si ga zelo težko zagotovijo in ohranjajo. Obstaja namreč nevarnost, da organizacije zaradi gmotnih ali drugih sil postanejo odvisne od države.

Učinkovitost organizacije je v veliki meri odvisna od enotnosti in usklajenosti vrednot, stališč in ciljev njihovih članov. Zaradi velikega obsega dela prostovoljcev so humanitarne organizacije s stroškovnega vidika tudi ugodne. Problem, ki se pojavi, je, da prostovoljci niso strokovno usposobljeni, zato pa morajo najemati kader, ki zahteva svoje plačilo. Za dobro delovanje organizacije so tako pomembne vezi med zaposlenimi.

S pojavom globalizacije se je pomembnost povezanosti med organizacijami povečala. Večji, kot je krog organizacij, bolj so le-te uspešne pri izvajanju pomoči. S sodelovanjem organizacije tako širijo svoje znanje in pridobivajo izkušnje ter delo opravijo bolje, kot bi to storila država sama. Sodelovanje pa pripomore tudi k rasti in razvoju države. Zaradi svoje majhnosti se namreč hitro prilagajajo spremembam.

Čeprav organizacije Karitas ne delujejo z namenom ustvarjanja dobička, jih mednarodno sodelovanje bogati, saj se le tako lahko razvijajo in širijo svoj nabor storitev, ki pripomorejo k blagostanju širše javnosti.

Za konec bi dodali samo še to, kar pravi slovenski rek, da v stiski spoznaš prijatelja. Karitas je prijatelj za mnoge ljudi v stiski, saj nikogar ne odvrne in sprejme vsakega, ki pomoč potrebuje.

Download full insight