Montaža slike je ustvarjanje pomena, ki ga objektivno v posameznih posnetkih ni, dobimo ga
šele z organizacijo posnetkov posameznega AV izdelka. Z montažo, to je z nizanjem
posameznih posnetkov, z določanjem njihovega trajanja, določimo ritem filma, njegovo
sporočilo, idejo, pomen … Ustvarjanje ideje je nedvomno najpomembnejša naloga montaže.
Za predstavitev ideje, ki bo razumljiva gledalcu , pa uporabljamo filmski jezik.

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu naloge sem strnil znanja in
spoznanja večih avtorjev strokovnih del s področja filmske in televizijske montaže. Vsebuje
osnove filmskega jezika, zakonitosti in napotila za montažo. V drugem delu sem opisal
princip uporabe programa Adobe Premiere Pro CS4 in montažo konkretnega primera s
pomočjo tega programa.