Načrt varovanja

164

Varnost je ena izmed temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki je opredeljena celo v Ustavi Republike Slovenije, in sicer v 34. členu.

Splošno znano je, da država zagotavlja varnost predsedniku države, predsedniku vlade in ministricam ter ministrom in njihovim družinam. Prav tako naša država poskrbi za varnost drugih predstavnikov držav na protokolarnih srečanjih in ves čas njihovega bivanja v naši državi, seveda v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi.

Vsi ostali državljani, ki se na kakršen koli način počutijo ogrožene ali iz katerih drugih razlogov želijo imeti ob sebi varnostnika telesnega stražarja, na primer, da so z njim videti bolj pomembni in vplivni, si morajo varnost oziroma ugled plačati.

Tej drugi plati varovanja, ki je ne zagotavlja država, pravimo zasebno varovanje ali zasebna varnostna dejavnost.

Veliko ljudem so mnenja, da je varovanje oseb nekaj preprostega in zabavnega. Vidijo le postavne fante, ki so lepo oblečeni in so v družbi vplivnih ter pomembnih ljudi.

V tem diplomskem delu sem prišla do ugotovitev, da vendarle ni povsem tako. Biti varnostnik telesni stražar je zelo zahtevno in odgovorno delo, saj zahteva veliko mero zbranosti, odločnosti, psihofizične pripravljenosti in poznavanja taktike ter predvidevanja, saj, ko gre za res, je vsaka sekunda pomembna.

Fizični napad na varovano osebo se lahko zgodi nepričakovano, nenadoma in nepredvideno. Napadalec lahko varovano osebo odrine, vleče ali udari. Pri tem lahko uporabi različne predmete. Navsezadnje tudi strelno orožje; takšen napad pa je najtežje predvideti in prepoznati, še težje preprečiti, če se le-to zgodi iz večje oddaljenosti, kar sicer zahteva določene strelske sposobnosti in znanje napadalca. Napadalec ima cilj, in sicer, da se varovane osebe morebiti zgolj dotakne, jo na kakršen koli način osramoti, jo huje rani ali, v najslabšem primeru, ji celo vzame življenje. Naloga varnostnika telesnega stražarja pa je, da vse to prepreči in pri opravljanju svoje naloge ne pozabi na svoje temeljno poslanstvo, in sicer zagotoviti varnost varovane osebe tudi za ceno svojega.

Po mojem mnenju je delo varnostnika telesnega stražarja eno izmed najbolj zahtevnih. Za zagotavljanje varnosti in uspešne izvedbe varovanja, je zelo pomemben tudi podroben načrt varovanja, zato je potrebno njegovi izdelavi posvetiti skrb in natančnost, saj je lahko od njega odvisno življenje varovane osebe.

Varnostniki morajo odlično poznati varovano osebo, njeno zdravstveno stanje in navade. Prav tako morajo poznati varovani objekt, še posebej pa morajo biti dobro seznanjeni z varnostnim načrtom in požarnim redom. Vsekakor morajo poznati ukrepe in dolžnosti varnostnika, saj le tako lahko uspešno in kvalitetno opravljajo svoje delo; s poznavanjem svojih pooblastil, kaj je dovoljeno in kaj ni.

Prav tako je zelo pomembno, da se varnostniki seznanijo s klientelo na območju varovanega objekta. Saj so z vnaprejšnjim poznavanjem konfliktnih in problematičnih ljudi, lahko bolj pozorni na dogajanje. Vsekakor se varnostnik ne sme odzvati na konfliktna provociranja, ves čas mora ohraniti profesionalno persono.

Na koncu varnostnega načrta mora biti razvidno, kdo je varnostni načrt pripravil, za katerega izvajalca je bil izdelan, kdo je direktor in odgovorna oseba po ZZasV-1 in nenazadnje, kdo je naročnik. Vsi jamčijo za dejstva s svojim lastnoročnim podpisom. Seveda ne sme manjkati kraj in datum ter štampiljka, tako naročnika kot izvajalca. Prav tako morajo biti na seznamu priložene izjave varnostnikov, da so seznanjeni z načrtom varovanja varovane osebe in objektov, ki ga varujejo.

Download full insight