V diplomski nalogi opredeljujemo nakupno vedenje potrošnikov v povezavi s prehrambnimi navadami pri izbiri zajtrka. Tako v teoretičnem delu diplomske naloge predstavljamo nakupno vedenje potrošnikov in dejavnike, ki oblikujejo in usmerjajo nakupno vedenje. Dejstvo je, da smo vsi ljudje potrošniki od zgodnjega otroštva. Nakupovanje je pomemben del našega vsakdana – izdelki, ki jih izbiramo, in način, na katerega jih uporabljamo, namreč v veliki meri vplivajo na naš način življenja. To je še posebej pomembno pri prehrambnih izdelkih, kajti vse, kar vnašamo v organizem, vpliva na naše zdravje in počutje. V empiričnem delu diplomske naloge pa opredeljujemo pomen zdrave prehrane in prehranjevalne navade potrošnikov pri izbiri zajtrka. Z raziskavo smo predvsem želeli ugotoviti, ali se ljudje zavedajo pomena zdrave prehrane in rednega zajtrkovanja. Nadalje smo ugotavljali, kaj najpogosteje zajtrkujejo, ali sploh zajtrkujejo, kaj menijo o žitaricah za zajtrk in kateri dejavniki so odločilnega pomena pri izbiri žitaric. Raziskali smo tudi, kakšna je ponudba žitaric za zajtrk na slovenskem trgu.

Download full insight