Nastanek in razvoj radia SI – radia Slovenija international

258

Namen diplomske naloge je zgodovinsko raziskati nastanek in razvoj Radia Si, Radia Slovenia International. Prikazan je programski razvoj, ki je vodil do ustanovitve in nastanka edinega tujejezičnega radijskega programa v Sloveniji.
V prvem delu je prikazan razvoj radia na Slovenskem, nato nastanek in razvoj Radia Maribor, ki je bil ključen za nastanek takratnega Radia MM2, današnjega Radia Si. V drugem delu je prikazan razvoj Radia Si od nastanka do danes, prvič pa so na enem kupu zbrani tudi vsi ustvarjalci radijskega programa, od vodstva do programskih sodelavcev.
V zadnjem delu je prikazano trenutno stanje te radijske postaje, programska shema, ter vizija razvoja Radia Si v prihodnosti.

 

Download full insight