Nova storitev – Zaposlitveno spremstvo

333

Na podlagi lastnih izkušenj, ki so me privedla do razmišljanja o novem načinu povezovanja delojemalcev z delodajalci, sem izbrala naslov diplomskega dela, ter se podala v raziskavo ali so moja razmišljanja usmerjena v pravo smer.

Namen diplomskega dela je dosežen.

Storitev je na trgu dobrodošla in ima potencial, interes obstaja s strani uporabnikov. Stopnja zainteresiranih med vsemi vprašanimi je visoka, pogovorni kot pisni jeziki je zadovoljiv, kar pomeni, da se lahko dodatno potrudimo. Večina vprašanih je zaposlena, vendar jih storitev zanima, večina vprašanih ima srednjo stopnjo izobrazbe. V raziskavi sta sodelovala oba spola.

Največ ovir vidijo vprašani v rabi tujega jezika, največ pomoči bi potrebovali pri prevodu življenjepisa.

Cilj diplomskega dela, oblikovanje nove storitve, je dosežen.

Na podlagi dobljenih podatkov je oblikovana osnovna cena, ter storitev razdeljena v storitvene skupine glede na želje in potrebe uporabnika.

V diplomskem delu mi je uspelo storitev oblikovati v sledeče storitvene skupine:

  • Za stranke, ki že imajo izkušnje z delom v Avstriji bo potrebna spremljava ožjega obsega; kje naj iščejo oglase, kateri portali so primerni, kdaj se objavljajo novi oglasi, kako se sami registrirajo na posameznih portalih, da kasneje prejemajo obvestila o aktualnih zaposlitvah. Potreben bo morebiten pregled ali dopolnitev življenjepisa in po želji iskalca tudi trening razgovora, ter spremljava na razgovor.
  • Za stranke, ki še nimajo izkušenj z delom v Avstriji, bo potrebna spremljava širšega obsega; ta zajema – ne le kje naj iščejo oglase, kateri portali so primerni, kdaj se objavljajo novi oglasi, kako se sami registrirajo na posameznih portalih, da kasneje prejemajo obvestila o aktualnih zaposlitvah; temveč tudi priprava celotne dokumentacije: od življenjepisa, potrdila o stalnem prebivališču, potrdila o nekaznovanosti, priporočil predhodnih delodajalcev, odprtju računa v Avstriji, ureditev dokumentov vezanih na socialno in zdravstveno varnost, ter davčno obravnavo.
  • Za stranke, kjer tuji jezik ne zadostuje za zaposlitev v Avstriji, se bo ponudila spremljava začetnega obsega, ta bo nudila možnost učenja tujega jezika, ter iskanje lažjih zaposlitev, kjer raba tujega jezik ni poglavitnega pomena.
  • Za stranke, ki so že zaposlene v tujini in potrebujejo samo napotke, usmeritve, dodatne informacije ali podobno, se ponudi spremljava končnega obsega. Težave vezane na tuji jezik so, kot na začetku omenjeno , davčne napovedi v Avstriji in Sloveniji, urejanje dokumentacije vezane na družinske prejemke v obeh državah, ter pomoč pri iskanju informacij o delovno pravni zakonodaji v Avstriji.
  • Individualna storitev; storitev po meri potrošnika, za točno določeno tematiko, storitev se bo obračunala po urni postavki in ne paketno kot ostale navedene zgoraj.

Storitev bo individualno opredeljena. Za potrošnika bo na voljo spremljava ožjega obsega, spremljava širšega obsega, začetna spremljava ali spremljava končnega obsega, ter individualna storitev.

0V4MVUGT47

Dodatno sta oblikovana paketa Garancija kakovosti in Nagrada zvestobe.

Garancija kakovosti

Za naše potrošnike bomo ponudili garancijo kakovosti, v kolikor v roku 12. mesecev od začetka storitve, kandidat ne opravi niti enega razgovora za prosto delovno mestu, mu plačano kupnino vrnemo.

Nagrada zvestobe

Vsak potrošnik, ki pripelje novega potrošnika (osebo A), prejme ob prvem opravljenem razgovoru tega potrošnika, (oseba A), 10 % denarno nagrado od njegove (oseba A) plačane kupnine.

Zbrana je baza podatkov o morebitnih uporabnikih in pripravljena za mreženje.
Ob izredno visoki brezposelnosti, ter nizkemu BDP – ju v Sloveniji, omenimo še črnoglede napovedi o negotovi prihodnosti in propad valute, je potrebno koristiti vsako priložnost, izboljšati našo blaginjo, ter se s tematiko brezposelnosti soočiti. Vsakdo, si ki resnično želi zaposlitve, si zasluži prejeti pomoč, podporo, motivacijo, skratka spremstvo, ki mu bo pomagalo prispeti do cilja, pa čeprav bo potrebno to tudi plačati.

Moja trditev je, da delodajalci čez mejo iščejo delojemalce, veliko je takih, ki so zelo zadovoljni z delojemalci iz Slovenije. Veliko je delojemalcev, ki so zelo zadovoljni z razmerami, urejenostjo in plačilom delodajalcev čez mejo. Moja trditev je tudi, da smo Slovenci izredno marljiv, deloven in zanesljiv partner v delovnih razmerjih. Zato trdim, da manjka vezni člen, kjer se ta dva dela srečata. Na trgu obstaja dovolj visoko zanimanje za take vrste spremstva, spremstvo je pravilno oblikovano, zato menim, da smo dosegli cilj našega diplomskega dela. Moja trditev je, da je ta storitev na pravem mestu, ob pravem času.

Povzemam, da je moja trditev potrjena na podlagi rezultatov dobljenih v raziskavi.
Moja spoznanja v raziskovalnem delu diplomskega dela, se nanašajo na presenetljivo pozitiven odziv vprašanih o ponujeni novi storitvi. Pričakovala sem nižji delež zainteresiranosti, ter še več odklonilnega odnosa v samem sodelovanju v anketi.
Spoznala sem, da smo ali da so sodelujoči precej pogumni in odločni, česar nisem pričakovala.

Priznati moram, da sem zelo pozitivno presenečena, ter se sprašujem, zakaj se tega nisem lotila že v tistem trenutku, ko se mi je prvič porajala misel, da bi lahko počela kaj čisto svojega, nekaj avtorskega.

Download full insight