“Nove tehnologije v gradbeništvu” krovna tema diplomskih del programa Gradbeništvo v 2018

251

Gradbena panoga predstavlja enega izmed največjih oneszanževalcev ozračja, zato je pomembno, da tisti, ki delujejo v stroki razumejo in iščejo rešitve za trajnostni razvoj okolja. Vendar okolje ni edino področje kjer je trajnost zaželjena. Ekonomska, socialna in kulturna trajnost so prav tako prepoznane kot pomembne vrste trajnostnega razvoja in obstoja.

V modernem operativnem gradbeništvo je trajnost postala nujnost in priložnost.

V diplomskih delih bodo študentje na pratkičnih primerih realnih gradbenih podjetij ocenili priložnosti za trajnostno gradbeništvo. Med njimi bodo lahko obravnavali teme kot so:

  • Kako BIM (proces izdelave in upravljanja digitalnega modela/podatkov s pomočjo katerega oblikujemo, gradimo in vzdržujemo objekt skozi celoten življenjski cikel.) modeliranje spremija tok informacij med deležniki gradbenega projekta?
  • Ali “off-site” gradbeništvo ponuja izboljšave v trajnostnem razvoju?
  • Kako lahko uporaba letalnikov (dronov) izboljša inženirsko geodezijo ter zdravje in varnost pri delu?
  • Kako lahko uporaba senzorjev ustvari pogoje za natančnejše gradbene meritve?