OBISK DAVČNEGA INŠPEKTORJA

227

Pri podjetjih in samostojnih podjetnikih je beseda inšpekcija vedno občutljiva tema, saj vemo, da z obiskom davčnega inšpektorja pride do razkritja napak, ki posledično prinesejo dodatne finančne stroške in morebitne kazni. Prav tako nam inšpekcijski pregled vzame veliko časa. Napake pri poslovanju se dogajajo zaradi premalo poznavanja in upoštevanja davčnih zakonov, malomarnosti, prakse in nenazadnje namerne utaje, saj se pri poslovanju zavezanci poslužujejo nelegalnih računalniških programov.
Osredotočila sem se na praktične primere ter iz njih pokazala, kakšne so najpogostejše napake, ki jih delajo podjetja ali samostojni podjetniki. Skozi raziskovalni del sem ugotovila, da gostinci uporabljajo računalniške programe, ki omogočajo prirejanje dnevnega prometa. V večini primerov, ki so opisani v diplomski nalogi, pa so se napake zgodile zaradi neupoštevanja Zakona o DDV in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb. Zaradi teh napak podjetja plačujejo večje davke in prispevke, zamudne obresti od davkov in prispevkov ter kazni. Kvalitetno vodenje poslovanja, upoštevanje davčnih zakonov in pravočasno obračunavanje davkov in prispevkov nam pomaga, da se ognemo finančnim stroškom.

Download full insight