V današnjem času je konkurenca na trgu vedno večja in podjetja se morajo vedno bolj truditi, da pridobijo oz. obdržijo stranke. Pomemben dejavnik pri tem je prodajalec, ki ima poleg kakovosti izdelka glavno vlogo pri zadovoljstvu kupcev. Zato bi moralo vsako podjetje skrbeti za visok nivo odnosov med prodajalcem in kupcem.
Namen diplomske naloge je ugotoviti, kakšen je odnos med prodajalcem in kupcem v podjetju AJM, d.o.o. V prvem delu diplomske naloge so na kratko predstavljene teoretične osnove odnosa med prodajalcem in kupcem, osnove dobre prodaje, napake pri prodaji, različni tipi kupcev in lastnosti dobrih oz. slabih prodajalcev. V drugem delu diplomske naloge so predstavljeni rezultati, ki so bili pridobljeni na podlagi anketnega vprašalnika.
Moje predpostavke so bile, da je odnos med prodajalcem in kupcem v podjetju AJM, d.o.o., na visoki ravni, da so kupci zadovoljni z urejenostjo prodajnega salona podjetja in svetovanjem prodajalcev v omenjenem prodajnem salonu. Rezultati anketnega vprašalnika so mojo predpostavko potrdili.

 

Download full insight