Odvisnost prodaje od nabave v podjetju SPAR d.o.o.

279

 

V diplomskem delu smo si postavili naslednje cilje: prikazati sinergijsko povezanost med nabavo in prodajo, ugotoviti stopnjo do katere lahko nabava sledi prodajnim akcijam, ugotoviti stopnjo zadovoljstva zaposlenih v prodaji z nabavno službo in kje so problemi v povezavi nabava s prodajo.

Ugotovili smo, da sta nabava in prodaja sinergijsko dobro povezani in da je prodajno osebje v glavnem zadovoljno z nabavno službo. Včasih prihaja do odstopanj, ker je nabava odvisna od dobaviteljev. Če dobavitelj nima na zalogi zahtevanega artikla, nabava ne more zadostiti povpraševanju, časovno so omejeni, ker akcije praviloma trajajo kratek čas in se planirajo nekaj mesecev naprej.
Prodajno osebje je prvo na udaru glede zahtev kupcev in je normalno, da jim želi ustreči in si želi možnosti dodatne dobave akcijskih artiklov v času akcije. Temu pa ni mogoče vedno zadostiti, ker so v nabavi omejeni glede na fleksibilnost dobaviteljev. Od tega je odvisna dodatno dobava naročenih artiklov v času akcij.
Prodajno osebje si želi omogočanje bolj pogostega naročila nekaterih artiklov in možnost razširitve asortimana blaga glede bio izdelkov in izdelkov domače pridelave ter večjo izbiro ulovljenih rib, ne pa gojenih. Pozna se trend vračanja k naravi tudi glede potrošnih navad kupcev. Prodajno osebje si tudi želi večji vpliv na asortiman blaga in še dodatno večje prilagajanje kupcem, s čimer se tudi poveča zadovoljstvo kupcev.
Spodbudna je pomoč, ki jo daje podjetje majhnim podjetnikom, ki komaj začenjajo svojo poslovno pot na način, da jim omogočijo prodajo na svojih policah v sodelovanju z oddajo Štartaj Slovenija. Na ta način so približali širši množici potrošnikov domače pridelke in izdelke ter dal možnost prepoznavnosti majhnih podjetnikom.

V diplomskem delu smo raziskovali in odgovarjali na naslednja vprašanja:

RV 1: Kako se nabavna služba prilagaja glede na želja in potreb kupcev ?
Nabavna služba se v glavnem potrudi, da se prilagodi željam in potrebam kupcev, čeprav vedno in vseh želja ne morejo izpolniti, ker so odvisni od dobaviteljev. V glavnem pa se za posebno naročilo dogovorijo z dobaviteljem in odprejo interno kodo, da se lahko izvede prodaja. So pa posebne želje za manjšo potrošnjo, v teh primerih je potrebno ocenit smiselnost nabave in prodaje zahtevanega artikla tako, da se pogleda njegova prodaja v preteklosti ali se zabeleži pogostost povpraševanja po tem artiklu.
RV 2: Kako nabavno osebje sodeluje in upošteva želje ter pripombe prodajnega osebja ?
Kakšno je sodelovanje med nabavo in prodajo je odvisno od trenutne situacije in artiklov ter zmožnost dobavitelja, da to dostavi. Včasih prihaja do odstopanj glede pričakovanj prodaje in sposobnost nabave, da takšne artikle tudi dobavi. V večini primerov je prodajno osebje zadovoljno s sodelovanjem in izpolnjevanjem pričakovanj nabavne službe.
RV 3: Kako je nabavna služba pripravljena na dodatno dobavo akcijskih artiklov v času akcije in akcije Točk zvestobe ?
Nabavna služba je skoraj vedno pripravljena na dodatne dobave akcijskih artiklov. Od tega je odvisno, kako je dobavitelj pripravljen na dodatne dobave blaga. So primeri, ko dodatna dobava blaga deluje brezhibno, se pa zgodi, da dobavitelj ne dostavi dodatnih zalog, ker ne dohaja tako velike prodaje – npr. Točke zvestobe, ali sploh ni mogoče dodatno naročiti artiklov, ker se dela plan prodaje in naročilo nekaj mesecev vnaprej in se ne vračuna variabilnega dela prodaje zaradi čim manjših zalog – npr. in crossdocking in razdelilni sistem.
RV 4: Kakšno je sodelovanje podjetja z dobavitelji in kako so dobavitelji fleksibilni glede dodatnih potreb po zalogah prodajnih artiklov ?
Sodelovanje podjetja z dobavitelji je zelo dobro glede zalog artiklov, le včasih se zgodijo zamiki prodaje zaradi izredno povečane prodaje – npr. akcije in prazniki. V teh primerih npr. Točke zvestobe, si v prodaji beležijo kontaktne podatke kupcev, da jih lahko obvestijo o prispelem artiklu, v primerih ostalih akcij, pa jim preostane samo opravičilo kupcem.

Download full insight