V tem diplomskem delu bom predstavil tehnološke postopke obdelave skobeljne glave. Z izkušnjami, pridobljenimi med samim postopkom mehanske obdelave, kot virom povratnih informacij in kritičnim očesom opazovalca, semo prišel do spoznanja, da so potrebne nekatere spremembe v tehnologiji obdelave skobeljne glave.
Sam postopek mehanske obdelave se prične z razrezom na tračni žagi in se nadaljuje z vrtanjem, struženjem, rezkanjem ter se konča z ročno obdelavo. S spremljanjem postopka obdelave in zbiranjem informacij pridobljenih med samim postopkom mehanske obdelave smo prišli do spoznanja, da je postopek obdelave pod zaporedno številko 27: Vrtati 5 in rezati začetek navoja prepočasen in iz ekonomičnega vidika preveč obremenjujoč za končno ceno izdelka, nezanesljiv ter preveč odvisen od človeškega faktorja. Pritisk trga zahteva znižanje končne cene. Posledica tega je združitev z operacijo številka 23: Greziti 20, vrtati in rezati za M10x1 in 6, pod nagibom nakazati začetek navoja M10X1, vrtati za M8 in M10.
Posledica te združitve operacij je bila potreba po nakupu novega orodja ter sprememba zaporedja operacij.

Download full insight