Kaj je zadosten in kaj potreben pogoj za vzpostavitev poslovnega okolja, ki bo podpiralo hitro gospodarsko rast in razvoj ter vzpodbujalo inovativnost? To je osrednje vprašanje ekonomskega razvoja, ki si ga mora zastaviti vsaka družba, lokalna, regionalna ali nacionalna.

(http://www.cubistinstitute.org/PCG/doc/Idealna_poslovna%20cona-1_NAL.doc)

Poslovno okolje se z globalizacijo in nastankom informacijske družbe zelo spreminja. Spremembe so tako v poslovnem in tržnem smislu kot tudi v političnem in pravnem smislu. Uspešnost poslovanja podjetij v takšnem okolju je v veliki meri odvisna od sposobnosti in hitrosti prilagajanja. To prilagajanje je na eni strani domena države oz. lokalnega političnega in gospodarskega okolja, na drugi strani pa (predvsem) domena podjetij.

(http://www.zls-zveza.si/RL_Izvlecek_12_03_c.htm)

Nobenega dvoma ni, da se je globalno poslovno okolje v zadnjih 15. letih zelo spremenilo. Razmah interneta, out-sourcing, optimizacija globalne nabavne verige in podobni faktorji so vplivali ne le na vsa slovenska podjetja, ampak tudi na vse prebivalce Slovenije.

Glavna naloga sodobne proizvodne funkcije podjetja je ustvarjati podjetju prihranke. Gospodarna in učinkovita proizvodna funkcija lahko veliko pripomore k uspešnosti podjetja. Različni vplivi od vsakega podjetja danes zahtevajo sprotno in pravočasno prilagoditev trenutnim razmeram v okolju. Prihodnost ima podjetje, ki lahko najhitreje, in sicer s krajšimi časi razvoja ponudi inovativne, visokokakovostne in cenovno ugodne izdelke. Obstanek podjetja in njegova rast sta v razmerah globalnega poslovanja odvisna od odličnosti strategije ter izvrstnosti poslovodnih taktik, inovativnega preseganja konkurence, skrajšanja časa razvoja izdelkov, sposobnosti kreativnega vodenja in splošnega razvoja.

Zahteve trga, kot so močno skrajšani dobavni roki za popolnoma nove izdelke, pritisk na znižanje cen ob hkratnem dvigu kakovosti in zanesljivost izdelkov, povzročajo v tretjem tisočletju velike spremembe v odnosih med kupci ter dobavitelji.

Namen mojega diplomskega dela je predstaviti proizvodno funkcijo in njeno vlogo v proizvodnem podjetju »X«, logistični proces, ki je podpora proizvodnji, planiranje proizvodnje, analiziranje proizvodnje in prodajo žepnih robcev za obdobje od leta 2002  do leta 2007 ter prikazati izboljšave pri izdelavi žepnih robcev v novem sodobnem predelovalnem obratu.   

Početi ene in iste stvari na isti način ter pričakovati spremembe, je neracionalno početje. Sicer pa je tudi to legitimna izbira, saj smo ljudje racionalna bitja. Lahko se zanje odločimo, lahko pa tudi ne. Lahko se tudi odločimo, da bomo ravnali modro, pametno. Seveda so možne tudi druge izbire. Ko se ozremo okoli sebe, jih prepoznamo celo vrsto, in sicer iracionalnih dejanj, slabih odločitev, škodljivih ravnanj. Nekatere se za take izkažejo na kratki, druge na dolgi rok. Nekatere prepoznamo takoj, za druge potrebujemo več časa. (Interno glasilo podjetja »X« , 2008)

Stvari, dogodke in ljudi okoli sebe najlaže spremenimo tako, da spremenimo svoja lastna ravnanja. S tem postanemo aktivni udeleženci v procesu spreminjanja. Slednjemu se pač ne moremo izogniti, saj so tako dinamika sprememb kot njihova kompleksnost, sestavljenost, zahtevnost v sodobnem svetu vedno večje. Le peščici je dano, da te spremembe ustvarjajo. Nekaterim uspe spremembam slediti. Uspeh tako posameznikov kot podjetij pa je največji tam, kjer z inovativnostjo, motiviranostjo, učenjem, posodobitvami, pogumom in visoko profesionalnostjo narekujejo tempo vsem ostalim. (Interno glasilo podjetja »X« , 2008)

In kje je danes proizvodno podjetje »X«? Pogled od zunaj nam pravi, da ima podjetje eno močnejših blagovnih znamk s področja široke potrošnje tako na domačem kot na tradicionalnih trgih Jugovzhodne Evrope. Pogled od znotraj nam pravi, da imajo tradicijo, znanja, bogate izkušnje, predane sodelavke in sodelavce, izjemno tradicijo papirništva, kakovostne izdelke. Imajo znanja in sposobnosti, da v izjemno kratkem času zaženejo tudi najbolj sodobne proizvodne zmogljivosti. Imajo torej celo vrsto pozitivnih izkušenj, iz katerih velja izluščiti nauk za prihodnost. Večkrat so že dokazali, da lahko stvari, projekte, izdelke izvedejo v popolnosti, odlično. In kdor je lahko odličen enkrat, je lahko odličen vedno!

Zato mora podjetje stopati po poti večje učinkovitosti in uspešnosti. Za dolgoročno uspešnost pa je nujna prenova proizvodnih procesov. V podjetju »X« delujejo dolgoročno, saj je družba v preteklosti zamudila številne priložnosti za doseganje nujno potrebnih posodobitev tako tehnologije kot vseh drugih poslovnih procesov. 

Ponudbo oblikujejo skladno z nanjnovejšimi zahtevami kupcev, s tem pa zagotavljajo tudi optimalno zadovoljstvo in zvestobo kupcev v trgovskih mrežah. Dejstvo je, da so potrošniki željni novosti in vedno novih dodanih vrednosti. V podjetju »X« jih nenehno dodajajo in s tem tudi ustrezno animirajo kupce. Z lastnim razvojem izdelkov, skrbnim in vestnim odnosom do naravnega in družbenega okolja, 50-letno tradicijo in standardi kakovosti podjetje »X« danes pomeni zanesljivega in stabilnega dolgoročnega partnerja podjetnim trgovskim verigam, ki s kupci gradijo dolgoročna zavezništva. Tudi to je njihova prednost, ki jo morajo izkoristiti.

Delati morajo prave stvari na pravi način. Povezovati morajo skupna prizadevanja vseh v podjetju in verjeti v uspeh. V teku so tudi drugi procesi za večjo učinkovitost podjetja »X« kot celovitega poslovnega sistema. Zato je potrebno izkoristiti priložnosti, katere so dane podjetju kot večjemu proizvajalcu žepnih robcev, da se obdrži na domačem in na drugih tradicionalnih trgih.

 

Diplomsko delo lahko preberete tukaj:

PDF Optimizacija proizvodnega procesa žepnih robcev proizvodnega podjetja »X«

DELI
Prejšnji članekPo korakih do profesionalne fotografije
Naslednji članekTrženje zavarovalniških storitev v banki X

Milan Senekovič je diplomant programa komercialist, na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno diplomsko delo je zagovarjal dne 21.02.2009.