Organizacija varovanja na mednarodnem strelskem tekmovanju memorial Vladimirja Kebra

96

Vsako leto se v Sloveniji priredijo mednarodna strelska tekmovanja v organizaciji strelskih društev. Veliko ljudi sploh ne ve, da se mednarodna strelska tekmovanja s zračnimi puškami in pištolami po slovenskih krajih organizirajo saj je strelski šport zaradi dolgotrajnih tekmovanj in potrebne tišine pri sami izvedbi tekme za gledalce dokaj nezanimiv.

Pri organizaciji memoriala Vladimirja Kebra smo na mesto klasičnih tarč uvedli elektronske tarče, ki so za gledalce bolj zanimive, saj lahko na velikih ekranih opazujejo vsak izstreljen strel posameznega strelca in vidijo zadetek v tarčo tako natančno kot sam strelec.

Organizacija strelskega tekmovanja zahteva veliko truda in dobro organiziranost organizatorja, ki to lahko doseže le z dobrim timom in prostovoljnim delom posameznikov. Mednarodno tekmovanje postavlja visoke cilje varnosti, saj na njih tekmujejo strelci, ki  so navajeni modernih prijemov in modernih strelišč. Organizacija takšne mednarodne javne prireditve zahteva veliko truda tudi pri pridobivanju dokumentacije, ki je še kako pomembna za samo izvedbo javne prireditve.

Največja težava s katero se sreča organizator nastane že pri pridobivanju finančnih sredstev. Tako kot vsa druga tekmovanja je tudi to tekmovanje povezano s stroški za najem samih elektronskih tarč in plačilo sodnikov, ki se v veliki meri pokrivajo s sponzorstvom in donacijami.

Organizacija in izvedba takšne prireditve je  lahko tudi osebni izziv in tudi stalna spremljevalka v mojem življenju. Sodelovanje v organizaciji takšne prireditve mi je pisano na kožo saj zahteva visoko stopnjo standardizacije pri sami organizaciji in izvedbi prireditve. Vsaka prireditev ima sicer svojo dušo, svojo značilnost in posebnost, pa vendar imajo vse neko skupno povezavo. Povsod se pojavljajo težave, težko je oblikovati dober in prožen tim, prisotni so konflikti, ki jih je potrebno reševati sproti, da ne izgubljamo motivacije in s tem dragocenega časa. Poseben problem pri vsem tem predstavljajo birokratske ovire prijave prireditev, neomejeno število obrazcev in soglasij, ki so v večini težava vsakega organizatorja.

Diplomsko delo predstavlja športno mednarodno strelsko tekmovanje, ki je posvečeno mojemu žal prehitro preminulem očetu Vladimirju Kebru. Bil je velik ljubitelj strelskega športa in se je v veliki meri zavzemal za to športno zvrst – strelsko tekmovanje ne samo  v kraju Slovenske Konjice, pač pa tudi regionalnem in mednarodnem področju.

Download full insight