Poškodbe ležajev kot posledica neustreznega mazanja med obratovanjem

48

V diplomskem delu smo obravnavali temo o poškodbah ležajev zaradi nepravilnega mazanja med obratovanjem. Izpostavili smo primer iz prakse – obrabo kotalnega ležaja, na podlagi katerega smo opisali in izpostavili kritične točke.  Primer smo podkrepili s slikami. Vsi opisani pojmi in dejstva v diplomskem delu se navezujejo na praktičen primer ne le v diplomskem delu, ampak tudi v praksi v splošnem.

Zamislili smo si tri hipoteze:

 • S pravilno konstrukcijo ohišja ležaja se lahko doseže daljša življenjska doba.
 • S pravilnim postopkom mazanja znižujemo trenje ležaja in hkrati povečujemo življenjsko dobo.
 • S pravilno izbiro maziva lahko izboljšamo delovanje ležaja.

Vse tri hipoteze smo na podlagi ustreznega strokovnega, internega in spletnega gradiva potrdili. Nobena hipoteza ni bila ovržena, kar smo prikazali tudi v navedbah. Prav tako smo ugotovili, da so vse tri hipoteze v medsebojni odvisnosti, kar pomeni, da so si značajno in karakterno podobne in primerno izpostavljene danemu problemu.

Kot smo že opisali, tehnike mazanja pomembno vplivajo na delovanje in podaljšujejo njihovo življenjsko dobo. Posledično se zaradi pravilne izbire maziva, ki mora biti prav skladiščeno, zmanjšuje trenje med obratovanjem. Konstrukcija ohišja ležaja vpliva na sam ležaj, oba sta odvisna eden od drugega. Tukaj je potrebna tudi pravilna izbira materiala.

Prav tako smo ugotovili, da smo s pisanjem diplomskega dela dosegli zastavljene cilje:

 • Poiskali smo način, kako bi s preventivnimi posegi zmanjšali poškodbe ležajev.
 • S pomočjo literature in praktičnega primera smo dokazali, da položaj mazalnega nastavka spreminja kvaliteto mazanja.
 • Tudi na praktičnem primeru in s pomočjo literature smo prikazali, kdaj ležaj optimalno deluje in kdaj se znižuje njegovo trenje.

Ugotovili smo, da bi ob menjavah in mazanju ležajev morali biti še posebej pozorni na naslednje:

 • Za preprečevanje sprijemanja v ohišju je vedno potrebno preveriti postavitev ohišja, prav tako pred montažo zunanjo ležajno površino namažem z montažno pasto.
 • Ob montaži ustreznost kontroliramo z radialno zračnostjo, ki jo izvajamo po montaži.
 • Pravilna montaža se vrši z matico, ki potisne ležaj v ohišje na konus gredi.
 • Kontrolirana zračnost po montaži mora biti vsaj 0,1 mm, saj je osnovna zračnost ležaja C0.
 • Zunanja ležajna površina zahteva mazanje z montažno pasto, ki preprečuje nastanek morebitne kontaktne korozije.

Ključnega pomena je tudi poudarek na preventivnem vzdrževanju v težki industriji. Kot smo v diplomskem delu omenili, lahko z rednimi servisnimi posegi in pregledi preprečimo morebiten začetek poškodb, z investicijo v podjetju lahko omogočimo vzdrževalcem z napravami, kot so Bearing Checker od proizvajalca SPM INSTRUMENTS, dosti lažje predvidevanje različnih situacij, ki lahko vplivajo na tekočo proizvodnjo in s tem nemoteno delo.

Želeli bi si, da bi naše zaključno delo pomagalo v industriji ali šolstvu v praksi ali teoriji. Prav tako smo mnenja, da na izbrano temo primanjkuje strokovnih raziskav in gradiva. Veliko že obstoječega gradiva je internega. Tudi mi smo v sodelovanju s podjetjem Bell d.o.o v diplomskem delu povzemali dejstva iz internega gradiva. Spoznali smo, da so ležaji ključnega pomena v strojništvu in da je prav tako pomembna njihova funkcija. Da bi življenjsko dobo ležajev podaljšali in tako zmanjšali stroške nabave, je potrebno ležaje redno in kvalitetno vzdrževati.

Download full insight