Sončne elektrarne so vir energije prihodnosti. Sodobni sistemi za izkoriščanje sončne energije imajo mnoge koristi za posameznika in za družbo. Uporabimo jih lahko za vir dodatnega zaslužka ali pa večjo energijsko neodvisnost, hkrati pa prispevamo k ohranitvi okolja za naslednje generacije. Z zaslužki od prodaje električne energije iz sončne elektrarne je mogoče odplačati kredit v manj kot 15 letih, hkrati pa tudi zaslužiti. V diplomski nalogi je zato predstavljen poslovno naložbeni načrt izgradnje lastne sončne elektrarne. Opisani so dejavniki, ki vplivajo na uspešno delovanje sončnih celic, kakor tudi ključni deli izgradnje fotovoltaične elektrarne. Predstavljena je praktična naloga z znanimi izhodišči. Ugotavlja se primernost postavitve elektrarne na izbrani lokaciji. Izračunana je ekonomska upravičenost postavitve elektrarne in čas povrnitve investicije.