Diplomsko delo smo zasnovali na poslovnem načrtu za ustanovitev start up podjetja, ki je bil del izpita pri predmetu Podjetništvo, v programu Komercialist, z nadgradnjo raziskave trga.
Poslovni načrt je napisan na osnovi podjetniške ideje o registraciji samostojnega podjetja, katerega osnovna storitvena dejavnost bi bili pedikura in manikira; do danes sta bili ti dve dejavnosti največkrat zgolj dopolnilni dejavnosti v kozmetičnih salonih. V diplomskem delu smo poslovni načrt nadgradili in razširili tako, da smo uporabili znanja ter napotke, pridobljene v času študija, in strokovno literaturo.

 
Podrobneje smo proučili in dodali teoretične osnove podjetništva s poudarkom na storitveni dejavnosti, značilnostih osebnih storitev in poslovnega načrtovanja. S pomočjo anketnega vprašalnika smo naredili trženjsko raziskavo. Z analizo odgovorov na anketni vprašalnik smo prišli do ugotovitev, kakšne so dejanske potrebe, motivi, pričakovanja in zmožnosti naših bodočih kupcev oziroma potencialnih uporabnikov ponujenih osebnih storitev v okolju, kjer bi storitve ponujali in kako jim ponudbo najučinkoviteje približati ter jo uspešno tržiti.

7FE6BAFDCD
Na osnovi poslovnega načrta, zaključkov iz trženjske raziskave in SWOT analize smo v diplomskem delu ugotovili smotrnost podjetniške ideje ter upravičenost ustanovitve samostojnega podjetja. Trditev, da bo novoustanovljena oblika poslovnega subjekta zagotavljala socialno varnost, v začetnem obdobju za samostojno podjetnico, ki bo nosilka dejavnosti in kasneje, ob ugodnih poslovnih rezultatih, še za vsaj eno zaposleno, smo v diplomskem delu potrdili.