V zadnjem času narašča število malih in srednje velikih podjetij, ki pa so že z ustanovitvijo obsojena na propad, saj pride do veliko napak prav pri ustanovitvi. Zato smo se v diplomskem delu osredotočili na predustanovitvene in ustanovitvene aktivnosti, ki so potrebne za ustanovitev podjetja.
V diplomskem delu smo opredeliti prednosti in slabosti konkurenčnega podjetja in se usmerili na fazo ustanovitve, opredelili podjetniško idejo, preučili predustanovitvene aktivnosti, opredelili ustanovitveno in razvojno vizijo v okviru politike podjetja, opisali poslanstvo, smotre in temeljne cilje podjetja, opredelili strategije podjetja ter programsko-tržna področja in strateške poslovne enote. Z napovedmi prodaje, nabave in stroškov v poslovnem načrtu pa v finančnem delu poslovnega načrta ugotavljamo, da je lahko poslovna ideja tudi uspešna poslovna priložnost v prvih štirih letih poslovanja.
Predpostavimo lahko, da lahko podjetje obstaja na trgu in je uspešno samo z uspešno izpeljanimi predustanovitvenimi analizami in raziskavami.
V diplomskem delu se omejujemo na planiranje na ravni politike podjetja in strateškega menedžmenta in proučujemo ustanovitev malih in srednje velikih podjetij.
Potek ustanovitve predstavljamo na izmišljenem podjetju Masažni salon »La Lunna«, pri čemer izhajamo iz dejstva, da so masažni saloni že uveljavljeni in je konkurenca na tem področju velika.