V diplomskem delu bom predstavil izdelavo multimedijski izdelkov za mobilne telefone, ki jih izdeluje podjetje Mobilion. Namen naloge je, s pomočjo statistik in njihovih analiz, spoznati optimalen postopek izdelave multimedijskih izdelkov in poiskati načine za optimiziranje in povečanje njihove prodaje. Začetek vsake izdelave se prične z idejo in ta ideja oz. njena primernost odloča, kako uspešna bo prodaja.

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu sem opisal, kako izdelamo sliko, animacijo, video in avdio posnetek, tako da so primerni za razne vrste mobilnih telefonov, tako prve, druge kot tudi tretje generacije.
V empiričnem delu sem opisal, kako izberemo primerno temo izdelkov glede na povpraševanje na določenem področju in ob določenem času na podlagi analiz statistik strežnikov na treh geografskih področjih (Slovenija, Črna Gora in Srbija).