Produkcija filma je skupek več različnih panog, kot so ustvarjanje projektne dokumentacije, pisanje scenarija, snemanje, režiranje in montaža. Panoge so si med seboj različne in zahtevajo strokovnost, možno pa je, da več del hkrati opravlja en sam človek. To se pri ustvarjanju dokumentarnih filmov dogaja pogosto, avtor velikokrat prevzame še vlogo scenarista ali režiserja.
Dokumentarni film Kamnica je 10 minut dolg film o kraju blizu Maribora. Film je nastal kot projektna naloga pri predmetu Projektno delo – video produkcija, ki smo ga imeli v 2. letniku programa Medijske produkcije. Avtorja projekta sva bila sošolec Nejc Sorko in jaz, najina mentorica pa je bila mag. Irena Bedrač.
Diplomska naloga je predstavitev te moje projektne naloge in analiza poteka ustvarjanja dokumentarnega filma. V nalogi bom skušal ugotoviti, če je bila produkcija učinkovita, koliko je film vreden in kako bi poskrbel za njegovo distribucijo. Prav tako je natančno opisano moje razmišljanje o projektni nalogi; od kod sem črpal ideje, kako sem premagoval ovire in česa sem se ob delu naučil.