Postopek izdelave stenskega koledarja

516

V okviru diplomske naloge sem zasnovala, oblikovala in izdelala pokončni 12-listni stenski koledar, ki ima prvo naslovno stran, dvanajst strani z vsakim mesecem na svoji strani ter zadnjo stran, ki je podložni karton.
V začetku pisanja diplomske naloge sem si zadala, da želim kar najbolje predstaviti vrste in oblike koledarjev, ki jih danes uporabljamo, kar mislim, da mi je uspelo, saj sem prikazala, kakšne velikosti so ter čemu vse služijo. Uporabila sem strokovno literaturo, iz katere sem izvedela veliko novih informacij.
Koledar je oblikovan tako, da je zaradi velikosti in preglednosti berljiv že z daljše razdalje ter tako služi svojemu namenu. Zaradi prijetnih fotografij pa lahko služi tudi kot okras na steni. Pri vsakem dnevu je tudi dovolj prostora za označevanje pomembnih dogodkov.

comp design Najlažja mi je bila priprava fotografij, medtem ko mi je malo več časa vzelo oblikovanje vzorčne strani. Zamudno je bilo tudi vpisovanje godovnih imen, ampak ker sem koledar z veseljem oblikovala, mi to ni predstavljalo večjih težav. Če bi morala izdelati podoben koledar, bi se ga lotila na povsem enak način, saj mislim, da sem že tega izdelala na profesionalen način v vseh pogledih.
Ugotovila sem tudi, da moja uvodna predpostavka, da koledarja ne moremo postaviti in oblikovati brez znanja programov, kot so Photoshop, Indesign in Illustrator, drži.

 

Download full insight