Praktična uporaba predpisov za centrifugalno mešalno črpalko

195

S pravilnimi usmeritvami s strani strokovnjakov in pravilno izbiro strokovne literature smo poiskali iskane odgovore. Diplomsko delo je zahtevalo ogromno raziskovanja in prebiranja, da smo prišli do informacij, ki opisujejo pravila in postopke ravnanja, zajeta v ustreznih zakonih in standardih.
Glavne smernice, ki podajajo standardne okvire centrifugalne mešalne črpalke, najdemo v ustrezni zakonodaji, pravilniku o varnosti strojev in produktnih standardih ter v mnogih ostalih pomembnih standardih, ki črpalko definirajo kot ustrezni stroj za dajanje na trg.
Ustrezna zakonodaja je »Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS)«. Z njenimi pogoji in zahtevami uredimo vse potrebno kot je to npr. pristopnost same črpalke na trgu oziroma da lahko damo črpalko na trg ali jo damo v uporabo. Če črpalka ne izpolnjuje pogojev, pomeni, da ni skladna z njenimi tehničnimi in ostalimi zahtevami, ki narekujejo, kako mora biti narejena, da bo ustrezala strogi evropski zakonodaji. V tej zakonodaji najdemo tudi natančno opredeljene razlage za posamezne izraze kateri tolmačijo to zakonodajo. Ti izrazi zajemajo npr. kdo izda dokument »Izjava o skladnosti« in kaj vse v njem navaja nato kdo se vse šteje za gospodarski subjekt pa npr. kakšne vrste ukrep je »odpoklic« itn.. Med drugim velja omeniti, da proizvodi kateri so narejeni s posebnimi zakoni, ta zakon ne velja.
V pravilniku o varnosti strojev najdemo, kaj izraz stroj pomeni in kako je opredeljen, kdo izvaja nadzor nad izvajanjem tega pravilnika, kako se določijo organi nadzora. Nato nam pove, kdo zagotovi in kaj je vse potrebno zagotoviti pred prvim dajanjem črpalke na trg. To so predvsem varnostne in zdravstvene zahteve, priloga tehnične dokumentacije, navodila za stroj, kakšen je bil uporabljen postopek za ugotavljanje skladnosti, izjava o skladnosti stroja in na koncu oznaka CE, ki pomeni, da stroj izpolnjuje zahteve tega pravilnika in pogoje iz zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti. Pomembno pa je, da so v njem določene bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri izdelavi in načrtovanju stroja, kot so razna varovala, ergonomija stroja, materiali, ki so bili uporabljeni pri njegovi izdelavi, kako so načrtovani krmilni sistemi in naprave, kako se stroj lahko zažene ali ustavi itn.
Tu je še produktni standard za črpalke in agregate črpalk, kjer so zajete splošne varnostno-tehnične zahteve na sami črpalki. Sam standard navaja področje uporabe, na katere normative se sklicuje, kakšen je seznam nevarnosti, ki lahko nastopijo pri uporabi črpalke. Nato opisuje, katere varnostne zahteve ali ukrepe je treba izvajati pri pojavu opisanih nevarnosti. To so zahteve za preprečevanje različnih nevarnosti, kot so mehanske, električne, termične, nevarnosti zaradi materialov in zanemarjanja ergonomskih načel, nevarnosti pri oskrbi z električno energijo, loma strojnih delov in druga nepravilna delovanja. Ravno tako je v njem zajeta izjava o skladnosti z varnostnimi zahtevami, postopek za preverjanje funkcije združljivosti, dokumentacija, hidrostatični preizkus na tlak obremenjene elemente. Med drugim velja omeniti še meritve hrupa, zaščitne naprave, trdnost, površinske temperature in seveda navodila za uporabo ter uporabniški priročnik.
Ne smemo pa pozabiti še na EMC (electromagnetic compatibility) ali na pravilnik o elektromagnetni združljivosti pri črpalki, katerega bomo na kratko opisali. EMC je sposobnost naprave za pravilno delovanje brez povzročanja morebitnih motenj. Ta se ne ukvarja z varnim delovanjem aparatur in ne spada med pravilnike o varnosti. Obstajajo pa drugi pravilniki , ki se ukvarjajo z upravljanjem varnosti v območjih človekovega delovanja, materialnih sredstev in živali da lahko določijo višje postavke varnosti elektromagnetne združljivosti.
Z zgoraj opisanim smo tako spoznali določene rešitve ter prišli do uporabnih podatkov pri delu s centrifugalno črpalko, ki nam dajejo smernice za nadaljnje delo.

 

Download full insight