Prednosti, slabosti in primerjave delovnih odrov s praktičnim prikazom postavitve fasadnega in lovilnega odra

191

Delovne odre že skoraj tisočletja uporabljamo kot nosilne konstrukcije, kot pomoč pri opravljanju različnih del na višini, gradnji mostov oz. viaduktov, v avtomobilski industriji, gradnji in sanaciji ladij in še bi lahko naštevali. Najpogosteje se z odri v gradbeništvu srečujemo pri opravljanju zidarskih, fasaderskih, tesarskih in pleskarskih del. Odri se pojavljajo skozi celotno zgodovino; že v Egiptu so jih uporabljali za izgradnjo objektov in obdelavo stebrov kot pomični odre, v Sredozemlju, Mezopotamiji, na Kreti za izdelavo akvaduktov, s katerimi so mesta oskrbovali z vodo; v času Rimljanov so oder uporabljali za pomoč pri zidanju in obdelovanju. Ne dolgo časa za tem so jih začeli uporabljati za izdelavo mostov in viaduktov, kupol v cerkvah in raznih pomožnih objektih širom sveta.
V vseh letih razvoja gradbenih odrov se njihova funkcija ni spremenila, saj brez njih še vedno ne moremo opravljati dela na višinah. Zaradi različnih potreb so se razvili raznoliki odri, izdelani iz različnih vrst materiala. Od prvih lesenih odrov, ki so spremljali naše prednike, do sredine šestdesetih let 20. stoletja, kjer so v veliki meri lesene odre zamenjali jekleni.
Dandanes uporabljamo veliko vrst odrov, in sicer od preprostih in pomičnih za notranja dela, do visečih in dvižnih odrov za zunanja dela. Vsako manjše podjetje ima v lasti svoj gradbeni oder, saj tako lahko konkurenčno, hitreje in kvalitneje opravi svoje delo. Večja gradbena podjetja imajo več različnih tipov gradbenih odrov, ki jih uporabljajo za različna dela na objektih. Odre moramo negovati in jih pravilno skladiščiti; za to potrebujemo velike skladiščne prostore in odgovornega vodjo del, da poskrbi zanje. Za kvalitetno montažo gradbenih odrov potrebujemo dobro in izurjene ter šolane delovodje in monterje. Za vse, ki se jim takšna investicija finančno ne obrestuje, obstajajo podjetja, ki se ukvarjajo z izposojo in montažo montažnih odrov na objektu.
V gradbeništvu se delu na višini ne moremo izogniti, lahko pa se nanj bolje pripravimo. Ker takšno delo za delavca predstavlja veliko nevarnost, je za različno zahtevna dela potrebno opraviti različna izobraževanja. Kljub odličnemu šolanju mora delavec opraviti še zdravniške preglede, ali je sposoben za delo na višini in ali mu zdravje to dopušča. Zaradi tega je z različnimi ukrepi potrebno nenehno strmeti k izboljšanju pogojev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
Ugotovitve:
Hipoteza 1:
Gradbinci lahko s pomočjo različnih gradbenih odrov kvalitetneje, varneje, hitreje in ceneje opravijo dela. Ta hipoteza se je v celoti potrdila, saj si danes dela na višini v gradbeništvu brez gradbenih odrov težko predstavljamo. Na splošno se gradbeni oder nahaja skoraj na vsakem gradbišču pred objektom in tudi v notranjosti objekta, skoraj za vsa dela.
Hipoteza 2:
Postavitev gradbenih odrov je hitra in enostavna, saj so osnovni odrski sistemi sestavljeni le iz petih elementov. Ta hipoteza se je izkazala le za delno točno, saj so nekateri tipski sistemi sestavljeni iz velikega števila sestavnih elementov, kar pomeni zahtevno in dolgotrajno montažo, pravilno usposobljen kader, dobro organizacijo, veliko število rezervnih delov odra in velik prostor skladiščenja različnih delov. Na drugi strani pa imamo fasadne in gradbene odre, katerih osnovnih sestavnih delov je pet, in se nameščajo hitro ter enostavno in tako pripomorejo k izboljšanju dela v vsakem dnevu.
Hipoteza 3:
Različni konstrukcijski materiali so si med sabo enakovredni. Ta hipoteza se je skoraj v celoti potrdila, saj se pri različnih tipskih odrih pojavljajo trije konstrukcijski materiali (vroče cinkano jeklo, aluminij in les). Izjema so le odri, ki so namenjeni za težka gradbena dela in morajo prenesti visoke obremenitve. Obstajajo še odri iz aluminija, ki so za montažo precej lažji, vendar se ne obnesejo tako dobro kot ostala dva konstrukcijska elementa, ki sta bolj stabilna in vzdržljiva.

Download full insight