Ob poplavi novih sodobnih medijev se pojavlja vprašanje, kaj se bo zgodilo s starimi, tradicionalnimi mediji. Tradicionalne medijske hiše se zelo dobro zavedajo, kako pomembno je, da se njihova vsebina pojavlja tudi na spletu.

Splet je prinesel nove komunikacijske poti, nove hitrosti in razsežnosti podajanja informacij. Ali bodo tradicionalni mediji znali dovolj prisluhniti željam in potrebam bralcev, je dejavnik, ki bo odločilno vplival na njihov obstoj v dobi velikih tehnoloških sprememb in navad nekdaj tradicionalnih bralcev.

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu želimo spoznati osnovne karakteristike ter prednosti in slabosti posameznega medija. V drugem, empiričnem delu pa smo analizirali posamezen medij in skozi rezultate potrdili ali ovrgli določene predpostavke.