V diplomski nalogi sem predstavila dve pravno-organizacijsko različni obliki izvajanja dejavnosti, in sicer samostojnega podjetnika in družbo z omejeno odgovornostjo, preučila njune razlike, prednosti in slabosti ter preučila razloge za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo.
Na konkretnem primeru obravnavanega samostojnega podjetnika AD sem ugotavljala, ali je bila njegova odločitev, da ustanovi še d.o.o., pravilna. Ugotovila sem, da je bila podjetnikova odločitev v danem časovnem trenutku pravilna ob predpostavki, da se bo pozitivni trend poslovanja v gradbeništvu nadaljeval. Oba poslovna subjekta se namreč ukvarjata z zaključnimi deli v gradbeništvu in sta podizvajalca večjim gradbenim podjetjem.
Žal pa končne ugotovitve po končanih analizah ne potrjujejo pravilnosti podjetnikove odločitve glede na recesijo v gradbeništvu. V letih 2007 in 2008 je podjetnik sicer še uspel realizirati optimizacijo dobička (z ustanovitvijo d.o.o.), v letih 2009 in 2010 pa se je realizacija poslovanja bistveno znižala (ni bilo dobičkov oziroma davčnih osnov). Pri analizi sem izpostavila davčni vidik obeh poslovnih subjektov. Davčni vidik pa je bil ravno največji motiv za podjetnika, da se je odločil ustanoviti še d.o.o.
Krivdo za nastalo situacijo lahko pripišemo trenutnemu stanju v državi (finančno – gospodarska kriza), tržnim razmeram in seveda posledično temu je sledil padec realizacije v podjetju. Razlog v padcu realizacije je recesija, ki je v državi najprej zajela panogo gradbeništva in se je začela kazati že konec leta 2008. Temu še danes ni videti konca, saj se kriza v tem sektorju samo še poglablja.

Download full insight