Diplomsko delo obravnava trošarinski sistem v Sloveniji. Predvsem se naloga najprej posveča osnovam trošarinskega sistema ter njegovim posebnostim ki je implementirano preko Zakona o trošarinah (ZTro). V preteklosti je poseben davek na promet nadomeščal Zakon o trošarinah, ki smo ga v Sloveniji postopoma uvajali in nadgrajevali v skladu s pristopnimi pogajanji za pristop v Evropsko unijo. Po vstopu v fiskalni in monetarni sistem Evropske unije se je ZTro sprotno usklajeval z direktivami na temo trošarin s strani EU.
Kot najbolj všečen davek na trošarinske izdelke trošarina spremlja razvoj davčnih sistemov že kar nekaj časa. V sodobnem svetu se preko neposrednega obdavčenja (trošarine) najbolj obdavčujejo artikli, kot so alkohol, tobačni izdelki ter nekateri energenti, predvsem iz neobnovljivih virov.

C4E5285F0F
Priprava ter usposabljanje trošarinskih zavezancev je ena od prioritet državne davčne politike. V zvezi z usposabljanjem se zagotavlja visok nivo nadzora ter obračunavanja trošarin. S pomočjo sodobne računalniške infrastrukture pa se na področju Evropske unije uveljavlja celovitejši nadzor trošarin (SEED) v izogib dvojnega obdavčenja ter večje kontrole proizvajalcev trošarinskih izdelkov. Z zadnjo spremembo ZTro je računovodski sektor podjetij soočen z dodatnimi izzivi in novostmi na področju nadzora nad pravilnim in natančnim vodenjem evidenc o trošarinskih zavezancih.

 

Download full insight