Projekt kandidiranja za občinska sredstva na primeru društva Jonatan Prijatelj

280

Socialna stiska ljudi v Sloveniji se je v zadnjih letih povečala. Humanitarna društva pri lajšanju teh človeških stisk predstavljajo izjemno vlogo. Društva in njihov obstoj pa so v veliki meri odvisna od sofinanciranja oziroma uspešnosti pri prijavljanju na javne razpise.

 
V diplomski nalogi se bom osredotočil na aktivnosti društva staršev otrok z rakom JONATAN PRIJATELJ in podrobno razdelal potek pridobivanja sredstev preko javnega razpisa. Osredotočam se na analizo, ki bo pokazala, kako zapleteni, neenotni in dolgotrajni so postopki pridobivanja sredstev, ki jih društva in ustanove potrebujejo za svoje delovanje.

 
Naloga je razdeljena na dva dela. V prvem predstavim društvo JONATAN PRIJATELJ, namen, delovanje in cilje društva. V drugem delu naloge želim prikazati oziroma poenostaviti postopek prijave na javni razpis. Cilj je debirokratizacija postopkov, saj to posledično pomeni večjo uspešnost društev na javnih razpisih in končno boljše in kvalitetnejše delovanje humanitarnih društev. S pomočjo primera želim prikazati, kako izboljšati in predvsem biti uspešnejši na javnih razpisih.

 

Download full insight