Obnova naše hiše je bila projekt vseh članov družine. Namen prenove je bil zmanjšati toplotno izgubo v hiši, povečati varnost v njej in omogočiti dobro počutje.
Zunanja podoba hiše se nam je zdela pomembna, vendar smo dali prednost varnosti in udobju. S prenovo hiše smo hoteli tudi narediti nekaj za ohranitev kulturne dediščine.
Mnogokrat ljudje menijo, da se obnova stare hiše ne splača. Mislim, da morda vedno res ne, a v našem primeru se je prenova splačala. Finančni strošek prenove je sicer kar velik, a imamo hišo, ki nam je vsem v zadovoljstvo in ponos. Je del nas.

Download full insight