Občina Ruše načrtuje v skladu s prioritetno usmeritvijo gospodarstva v občini v turizem in druge terciarne dejavnosti niz novih investicij v povečanje turistične ponudbe na Pohorju. Območje bodočega naravnega parka Pohorje predstavlja precej občutljiv prostor, ki zahteva skrbno načrtovanje kakršnih koli posegov v okolje, še posebej pa posegov, ki bodo imeli na okolje trajen vpliv.
V okviru zaokroževanja celovite turistične ponudbe severovzhodnega Pohorja (Mariborsko Pohorje) so predvideni:
– postavitev žičniške povezave Areh – Ruše, ki pomeni poleg cestne povezave Hoče – Areh vzporedno povezavo doline z vrhom Pohorja na Arehu in bo bistveno razbremenila pritisk na doslej edino vse leto urejeno prometno povezavo;
– ureditev smučišča kot podaljšek smučarske proge Cojzerica na Arehu, ki se zaključuje v dolini ob spodnji postaji nove žičnice;
– ureditev parkirišč in objektov za vzdrževanje ob spodnji vstopni postaji žičnice;
– gradnja hotela in pomožnih objektov ob vznožju Pohorja v neposredni bližini naselja Ruše;
– gradnja žičnice za povezavo turističnega območja Glažuta s Faleževim in naprej do Čandrovega;
– ureditev smučarske proge Faleževo (nadaljevanje smučišča Ruška), kot dopolnitev sistema smučišč na Arehu;
– gradnja apartmajskega naselja ob turistični kmetiji Čandrovo.