Projekt zamenjave energenta za energetsko učinkovito ogrevanje stanovanjske hiše

229

V Sloveniji za ogrevanje stavb porabimo kar tretjino vse energije. Ogrevanje z obstoječim energentom – kurilnim oljem – je zaradi nenehne rasti cene postalo neobvladljiv strošek v družinskem proračunu.
V našem gospodinjstvu smo s prehodom na energetsko učinkovitejše energente dolgoročno znižali stroške porabljene energije.
Med ukrepi za znižanje porabe energije za ogrevanje sodi tudi energetsko varčno zunanje stavbno pohištvo, zato je bil glede na razpoložljive finance zamenjan tudi del starega stavbnega pohištva za energetsko varčnejšega.

 

Download full insight