Namen te okrogle mize je večja odmevnost in prepoznavnost MIC ACADEMIA-e ter zainteresiranost podjetij za naše diplomante. To odmevnost mislim doseči z internetnim portalom, tako da posneto oddajo naložimo na portal. Zainteresiranost podjetij mislim doseči z zanimivimi vprašanji sodelujočim gostom ter gostom (predstavniki podjetja). Torej z eno razvejano diskusijo med gostom in predstavnikom podjetij, predvidevam, da bomo vzbudili odmevnost in zainteresiranost podjetij. Tudi lokalni mediji bodo poročali o tej okrogli mizi. Upam, da bodo študenti z danimi odgovori in veščo komunikacijo vzbudili pozornost tistim, ki jim je ta okrogla miza namenjena. Nisem pozabil tudi na strokovno pomoč zaposlenim na MIC ACADEMIA-i. Mislim, da smo sposobni to narediti.