V diplomski nalogi predstavljamo raziskavo trga in poslovni načrt za podjetje Začuti glasbo, s.p.. Podjetje bo ponujalo storitve različnih vrst plesa, torej plesne tečaje v naši plesni šoli.
Diplomska naloga je nadgradnja poslovnega načrta, ki smo ga izdelali kot izpitni izdelek pri predmetu Podjetništvo in ga priredili za potrebe diplomskega dela. Dodan je teoretični del o tem, kaj je podjetništvo, podjetniška ideja in kaj poslovni načrt. Temu sledi raziskovalni del, kjer smo s pomočjo anketnega vprašalnika opravili raziskavo trga o potrebah po naši načrtovani ponudbi.
Ugotavljali smo tudi, kje so naše prednosti, kakšno ciljno skupino dosegamo in kakšne so želje in potrebe naših potencialnih tečajnikov.
Da bi ugotovili ali je naša podjetniška ideja tudi poslovna priložnost, smo izdelali poslovni načrt za ustanovitev novega podjetja. Določili smo cilje, strategijo, tržišče, načrt organizacije človeških virov, pogoje poslovanja in kritična tveganja, probleme in protiukrepe. Naredili smo tudi finančni načrt za novo nastalo podjetje.