Raziskava trga in poslovni načrt vinske kleti “Goriška brda” z.o.o. za vinoteko – Vinotoč Maribor na novi lokaciji

248

V diplomskem delu obravnavamo načrt prihodnjega poslovanja Vinoteke Vinske kleti »Goriška Brda« z.o.o. v Mariboru po selitvi na novo lokacijo. Vinska klet »Goriška Brda« z.o.o. je največja vinska klet v Sloveniji, ki se ukvarja s predelavo in prodajo belih in rdečih vin ter penečih vin, ki spadajo v različne kakovostne razrede.

C4E5285F0F
Diplomska naloga vsebuje raziskavo trga in stanja v poslovalnicah Vinske kleti Goriška Brda po Sloveniji ter nadgradnjo poslovnega načrta, ki smo ga izdelali kot izpitni izdelek pri predmetu podjetništvo. Dodan je teoretični del, analiza prodaje, anketni vprašalnik in intervju.
S pomočjo anketnega vprašalnika smo prišli do odgovorov, kako in na kakšen način izboljšati ponudbo, da se bodo naši potrošniki vedno znova radi vračali v naše vinoteke – vinotoče po vsej Sloveniji. Po rezultatih finančnega načrta pa ugotavljamo možno povečevanje poslovne uspešnosti mariborskega Vinotoča.

Download full insight